Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Letní Data zdarma v samoobsluze Můj Vodafone“ Red Basic Lite, Red Basic a Red Basic+“

1. Zákazník má v každém zúčtovacím období tarifů Red Basic Lite, Red Basic a Red Basic+ možnost aktivovat si letní data navíc (dále jen „dárek“) v samoobsluze Můj Vodafone.

2. Dárek lze získat k následujícím tarifům:

  • 2 GB dat navíc tarifu Red Basic Lite,
  • 3 GB dat navíc k tarifu Red Basic,
  • 5 GB dat navíc k tarifu Red Basic+.

3. Aktivace dárku je možná každý měsíc v samoobsluze Můj Vodafone a to od 8. 7. 2024 do 31. 8. 2024.

4. Dárek bude v samoobsluze dostupný pro aktivaci nejdříve za 48 hodin od aktivace tarifu.

5. Dárek bude možné využívat nejpozději 24 hodin od jeho aktivace.

6. Pokud chce zákazník využívat dárek musí si ho každý měsíc v samoobsluze Můj Vodafone aktivovat.

7. Pokud zákazník svůj tarif zruší, nebo změní na tarif, pro který není dárek určen, ztrácí na něj nárok.

8. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.

9. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, Podmínky poskytování datových služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.

10. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

12. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8. 7. 2024 a platí do 31.8.2024.