Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky tarifu „Limitovaná nabídka 3 GB za 288 Kč“

PRO KOHO JSME NABÍDKU PŘIPRAVILI

Nabídku tarifu „3 GB dat + 130 minut volání za zvýhodněnou cenu 288 Kč“ (dále jen “Tarif“) jsme připravili pro nové nefiremní i firemní zákazníky, kteří si u nás pořídí nové telefonní číslo (nebo si přenesou telefonní číslo od jiného operátora v ČR k Vodafone).

Nabídka je určena také pro naše stávající zákazníky, kteří budou měnit svou platební metodu z předplacených služeb na vyúčtování.

Nabídka není určena pro právnické osoby, pro zákazníky s rámcovou smlouvou, ani pro zákazníky Vodafone OneNet. Ti si ale určitě vyberou z jiných na míru šitých nabídek.

Nabídka platí do 31. 7. 2022.

JAK NABÍDKA FUNGUJE A JAK JI ZÍSKAT

Pokud si u nás pořídíte nové telefonní číslo nebo si přenesete své telefonní číslo od jiného operátora v ČR k Vodafone nebo se rozhodnete změnit svou platební metodu z dobíjecí karty na vyúčtování, můžete na příslušném mobilním telefonním čísle využít naší nabídky a získat od nás „Tarif“, který se skládá z 3 GB dat se slevou 100% a ze 130ti minut volání se slevou 23%. Zvýhodněná cena ke dni účinnosti těchto podmínek tak činí 288,- Kč za měsíc. Cena za odeslanou SMS se řídí platným Ceníkem služeb.

KDE SI NABÍDKU POŘÍDÍTE?

Pořídíte si ji jednoduše online v našem eShopu na stránce www.vodafone.cz

CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT

  • V ceně Tarifu dle této nabídky není volání do zahraničí ani další doplňkové služby. Účtování služeb poskytovaných nad rámec Tarifu se řídí platným Ceníkem služeb.
  • Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifu, tzn. k obnovení počtu volných jednotek u jednotlivých služeb.
  • Paušální platba za Tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude naúčtována poměrná paušální částka.
  • Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný).

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, podmínky služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
  • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.
  • Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
  • V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu či deaktivovat slevy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8. 6. 2022.