Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Red LTE pro studenty

 1. Sleva na tarif Red LTE (dále jen „Nabídka“) je určen všem novým i stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone, kteří jsou držiteli platného studentského průkazu a současně splňují podmínku věku od 15 do 26 let včetně.
 2. Vodafone má právo provést vizuální kontrolu fotografie umístěné na studentském průkazu v porovnání s osobou požadující aktivaci Tarifu. Dále má Vodafone právo provést kontrolu průkazu za účelem ověření jeho platnosti a také vytvoření jeho kopie pro účel archivace.
 3. Každý účastník, který splňuje podmínky pro získání slevy má nárok na:
  1. 40% slevu na měsíční poplatek Tarifu RED LTE za 936Kč  na 12 měsíců bez závazku,
  2. 100% slevu na měsíční poplatek za Datový balíček 1GB za 99Kč na 12 měsíců bez závazku.
  3. Cena po slevách je 562Kč
 4. Nabídka není určena pro zákazníky OneNet a zákazníky se smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek (neuzavřené dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 5. Sleva ze základní ceny Tarifu poskytovaná v rámci Nabídky se nevztahuje na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků. Účtování služeb poskytovaných v rámci Nabídky Tarifu se řídí Podmínkami tarifu Red LTE pro studenty a platným Ceníkem služeb.
 6. Nabídku lze získat pouze na prodejně Vodafone.
 7. Pokud je zákazník starší 18 let, aktivuje se Nabídka přímo uživateli telefonního čísla.
 8. Pokud je zákazník ve věku od 15 do 18 let může požádat o aktivaci Nabídky bez úvazku, která je specifikována v bodě 2.a. těchto podmínek. Tato Nabídka pak bude aktivována přímo uživateli telefonního čísla.
 9. Zákazník nemůže využívat současně více těchto Nabídek (tzn. zákazník se stejným RČ nemůže využít tuto Nabídku na více telefonních číslech). Zákazník nemůže využívat současně s touto Nabídkou nabídku:
  1. „Tarif pro dítě zdarma“;
  2. „Tarif 26“;
  3. „Karta 26“;
  4. #jetovtobě
  5. nebo jiné Zvýhodnění na služby.
 10. Nabídku není dále možné využívat současně s těmito službami:
  1. Kamarádi,
  2. Kamarádi ze všech sítí,
  3. Sólo,
  4. Předplacená platební metoda,
  5. Program jednička,
  6. Program kamarádi na 2 roky zdarma,
  7. Program kamarádi zdarma navždy,
  8. Program rodina,
  9. s jiným zvýhodněním na služby,
 11. Sleva má platnost 12 měsíců, před jejím vypršením si zákazník může zažádat o její obnovení. Pokud stále splňuje podmínky, bude mu sleva prodloužena na dalších 12 měsíců. Poslední den platnosti nabídky bude sleva deaktivovaná v době mezi  21:00 hod. a 24:00 h. Pokud si zákazník slevu neobnoví, bude mu účtovaná plná částka za Tarif Red LTE plus datový balíček 1GB 1035Kč.
 12. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání Nabídky některou z podmínek nebo dojde k deaktivaci tarifu. Podmínka věku studenta či dítěte se přitom posuzuje jen k okamžiku aktivace Nabídky. Jestliže dojde k deaktivaci Nabídky, bude poskytování služeb plně účtováno dle aktuálního Ceníku. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Férových tarifů, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 13. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 14. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 15. Tarif v rámci Nabídky nelze využívat s předplacenou platební metodou.
 16. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.8.2017.

Vytisknout