Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky speciální nabídky Vodafone Pass - Cloud Pass se 100% slevou na dva měsíce (dále jen „nabídka“)

1. Pro koho je nabídka určena

Nabídku „Vodafone Pass – Cloud Pass se 100% slevou“ může využít každý zákazník, který využívá služby Vodafonu a za podmínek uvedených níže. Aktuální přehled kombinovatelných tarifů s Vodafone Pass – Cloud Pass je uveden v aktuálním ceníku. Nabídka neplatí pro OneNet zákazníky. Služba Vodafone Pass – Cloud Pass umožňuje čerpání dat souvisejících s používáním definovaných zahrnutých aplikací při přístupu k zdrojům internetu bez jejich započítávání do objemu přenesených dat z balíčku dat pro univerzální použití v rámci tarifu.

2. Aktivace a deaktivace nabídky

  • Nabídku je možné aktivovat na speciální webové stránce v aplikaci Můj Vodafone či internetové samoobsluze Můj Vodafone po přihlášení zákazníka. Zákazník se na tuto speciální webovou stránku dostane skrze unikátní prolink promovaný v rámci SMS a online kampaní.
  • Zákazník má možnost využívat minimálně dvě celá zúčtovací období balíček Vodafone Cloud Pass se 100% slevou. Vždy záleží, kdy si zákazník nabídku aktivuje a kdy má zúčtovací období. Například: zákazník se zúčtovacím obdobím 4. dne v měsíci, který si balíček aktivoval dne 10. 5. 2019, tak ho bude využívat od 10. 5. 2019 do 3. 8. 2019 se 100% slevou. Tedy probíhající a poté následující dvě celá zúčtovací období. A pokud si nabídku zákazník nezruší, bude mu účtována za cenu dle platného ceníku od 4. 8. 2019.
  • Po uplynutí dvou celých zúčtovacích období, kdy je Vodafone Cloud Pass poskytnut se 100% slevou bude v následujícím zúčtovacím období účtován již za cenu dle platného ceníku bez jakékoliv slevy.
  • Nabídku je možné si kdykoli deaktivovat, a to v aplikaci Můj Vodafone, internetové samoobsluze Můj Vodafone, v prodejnách Vodafonu či na zákaznické lince Vodafonu *77.
  • Pokud zákazník využívá placenou verzi Vodafone Cloud Pass a chce využít této nabídky, je nutné nejdříve placenou verzi deaktivovat.

3. Účtování nabídky po uplynutí dvou celých zúčtovacích období, kdy byl Vodafone Cloud Pass zdarma

  • Aktivní balíček Vodafone Cloud Pass bude po uplynutí dvou celých zúčtovacích období, kdy byl Vodafone Cloud Pass se 100% slevou, následně účtovaný za cenu dle aktuálního ceníku při obnově zúčtovacího období.

Více najdete v podmínkách služby.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb, podmínky Vodafone Pass, platný ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 4. 2019.

Vytisknout