Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky vánoční nabídky „Vyšší za nižší – vybrané konektivity Pevného připojení“

1. Kdo může nabídku využít

Pro všechny stávající zákazníky, kteří používají službu Pevné připojení 50/150/300 Mb/s (bývalá síť UPC) a nepatří do některé ze skupin uvedených níže.

Tato nabídka se nevztahuje na firemní zákazníky a dále zákazníky:

  • s aktivním Pevným připojením 500/1000Mb/s.
  • kteří využívají na dané adrese maximální dostupnou rychlost pevného připojení
  • u nichž aktuálně dochází k převodu ze systémů UPC do systémů Vodafonu (o zahájení procesu převádění jsou zákazníci informováni pomocí SMS
    a e-mailu)

Zákazníci s Pevným připojením 300 Mb/s mohou nabídku zrychlení využít pouze v případě, že využívají modem Compal.

Nabídka je platná v období od 3. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Zrychlení je zdarma a probíhá následujícím způsobem.

  • Z 50 Mb/s na 150 Mb/s
  • Ze 150 Mb/s na 300 Mb/s
  • Z 300 Mb/s na 500 Mb/s

2. Aktivace a deaktivace nabídky

K aktivaci nabídky vede pouze jedna cesta. Zákazníkům, kteří mohou nabídku využít, odešleme SMS zprávu s informacemi o nabídce. Pokud nám na tuto SMS zákazník do 30. 11. odpoví „ANO“, bude poté k 3. 12. rychlost automaticky navýšena.

Cena SMS je zpoplatněna dle ceníku operátora, kterého zákazník využívá.

Zákazníkům změnu rychlosti potvrdíme SMS zprávou. Aby se změna rychlosti projevila, doporučujeme restartovat modem.

Deaktivace vyšší rychlosti probíhá automaticky – k 3. 1. 2021 se rychlost pevného internetu vrátí na původní rychlost, kterou zákazník využíval před využitím této akce.


3. Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone Czech Republic a. s., platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu či deaktivovat slevy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 3. 12. 2020.