Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky datových dárků a balíčků Vodafone Pass v aplikaci Můj Vodafone

Aktivace uvedených nabídek je možná jen v období 1. – 31. 3. 2018, dále jen Období

1.    Získat nabídku “Vodafone Pass – Chat Pass se 100% slevou”

1.1. Pro koho je nabídka určena

Nabídka „Vodafone Pass – Chat Pass se 100% slevou“ je určena vybraným zákazníkům, kteří využívají služby Vodafonu a za podmínek uvedených níže. Aktuální přehled kombinovatelných tarifů s Vodafone Pass – Chat Pass je uveden v aktuálním ceníku. Nabídka neplatí pro OneNet zákazníky. Služba Vodafone Pass – Chat Pass umožňuje čerpání dat souvisejících s používáním definovaných zahrnutých aplikací při přístupu k zdrojům internetu bez jejich započítávání do objemu přenesených dat z balíčku dat pro univerzální použití v rámci tarifu.

1.2. Aktivace a deaktivace nabídky

 • Nabídku je možné aktivovat v aplikaci Můj Vodafone v období od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 s tím, že v období od aktivace do 31. 3.  2018 bude na balíček Vodafone Chat Pass poskytnuta 100% sleva a následně v období od 1. 4. 2018 bude účtován již za cenu dle platného ceníku bez jakékoliv slevy.
 • Nabídku je možné si kdykoli deaktivovat, a to v aplikaci Můj Vodafone, internetové samoobsluze Můj Vodafone, v prodejnách Vodafonu či na zákaznické lince Vodafonu *77.
 • Pokud si zákazník nabídku deaktivoval v průběhu Období, lze si nabídku znova aktivovat ve výše zmíněných kanálech.

1.3. Účtování nabídky od 1. 4. 2018 po uplynutí Období

 • Aktivní balíček Vodafone Social Pass bude od 1. 4. 2018 účtovaný za cenu dle aktuálního ceníku s obnovou zúčtovacího období.
  Například: zákazník se zúčtovacím obdobím 4. dne v měsíci, který si balíček aktivoval např. dne 27. 3. 2018, tomu bude balíček účtován za cenu dle platného ceníku od 4. 4. 2018.
 • Zákazníci, kteří nemají svůj tarif či předplacenou kartu kombinovatelnou s nabídkou „Vodafone Pass – Chat Pass se 100% slevou“ mohou využít nabídky viz níže 3. a 4. dle popsaných podmínek.

Více najdete v podmínkách služby.

2.    Získat nabídku „Vodafone Pass – Music Pass se 100% slevou”

2.1. Pro koho je speciální nabídka určena

Nabídka „Vodafone Pass – Music Pass se 100% slevou“ je určena vybraným zákazníkům, kteří využívají služby Vodafonu a za podmínek uvedených níže. Aktuální přehled kombinovatelných tarifů s Vodafone Pass – Music Pass je uveden v aktuálním ceníku. Nabídka neplatí pro OneNet zákazníky. Služba Vodafone Pass – Music Pass umožňuje čerpání dat souvisejících s používáním definovaných zahrnutých aplikací při přístupu k zdrojům internetu bez jejich započítávání do objemu přenesených dat z balíčku dat pro univerzální použití v rámci tarifu.

2.2. Aktivace a deaktivace nabídky

 • Nabídku je možné aktivovat v aplikaci Můj Vodafone v období od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 s tím, že v období od aktivace do 31. 3.  2018 bude na balíček Vodafone Music Pass poskytnuta 100% sleva a následně v období od 1. 4. 2018 bude účtován již za cenu dle platného ceníku bez jakékoliv slevy.
 • Nabídku je možné si kdykoli deaktivovat, a to v aplikaci Můj Vodafone, internetové samoobsluze Můj Vodafone, v prodejnách Vodafonu či na zákaznické lince Vodafonu *77.
 • Pokud si zákazník nabídku deaktivoval v průběhu Období , lze si nabídku znova aktivovat ve výše zmíněných kanálech.

2.3. Účtování nabídky od 1. 4. 2018 po uplynutí Období

 • Aktivní balíček Vodafone Video Pass bude od 1. 4. 2018 účtovaný za cenu dle aktuálního ceníku s obnovou zúčtovacího období.
  Například: zákazník se zúčtovacím obdobím 4. dne v měsíci, který si balíček aktivoval např. dne 27. 3. 2018, tomu bude balíček účtován za cenu dle platného ceníku od 4. 4. 2018.
 • Zákazníci, kteří nemají svůj tarif či předplacenou kartu kombinovatelnou s nabídkou „Vodafone Pass – Music Pass se 100% slevou“ mohou využít nabídky viz níže 3. a 4. dle popsaných podmínek.

Více najdete v podmínkách služby.

3.    Získat nabídku “Balíček Komplet v síti s 50% slevou na 1 měsíc”

3.1. Pro koho je nabídka určena

Nabídku „Balíček Komplet v síti s 50% slevou na 1 měsíc“, může využít zákazník s předplacenou kartou, jehož tarif není kombinovatelný s nabídkou „Vodafone Pass – Chat Pass se 100% slevou“ a „Vodafone Pass – Music Pass se 100% slevou“. Aktuální přehled kombinovatelných tarifů s Vodafone Pass – Chat Pass a Vodafone Pass – Music Pass je uveden v aktuálním ceníku.

3.2. Aktivace a deaktivace nabídky

 • Nabídku je možné aktivovat v aplikaci Můj Vodafone v období od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.
 • Aktivací nabídky získá zákazník balíček ke kartě Komplet v síti s 50% slevou po dobu 1 měsíce. Cena 124,50 Kč vč. DPH bude odečtena z kreditu při aktivaci balíčku. Po 1 měsíci se sleva deaktivuje a uživatel za nově započtený měsíc zaplatí standardní cenu dle aktuálního ceníku.
 • Chování balíčku se řídí podmínkami balíčků ke kartě. 

4.    Získat nabídku „Zvětšení datového balíčku 2 GB dat na měsíc zdarma“

4.1. Pro koho je nabídka určena

Nabídku „Zvětšení datového balíčku 2 GB dat na měsíc zdarma“ (dále Nabídka) mohou využít vybraní zákazníci s měsíčním datovým tarifem.

4.2. Aktivace a deaktivace nabídky

 • Nabídku je možné aktivovat v aplikaci Můj Vodafone v období od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.
 • Jakmile bude nabídka aktivovaná, zákazník se o tom dozví SMS zprávou.
 • Nabídka se při jakékoli změně datového balíčku deaktivuje, nabídku si není možné aktivovat znovu. Nabídku je možné tedy aktivovat pouze jednou.
 • Aktivace balíčku 2 GB dat navýší základní objem dat, data po vyčerpání takto navýšeného základního objemu dat jsou pak následně účtována dle platného ceníku.
 • Platnost balíčku 2 GB je na aktuální platné zúčtovací období a jedno celé následující.
 • Nabídku nemohou získat zákazníci OneNetu.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb, podmínky Vodafone Pass, platný ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky vánočního proma, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2018.

Vytisknout