Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Nabídka tarifu Vodafone Neomezený

 1. Nabídka je určena pro firemní i nefiremní zákazníky, kteří splňují podmínky uvedené níže.
 2. Nabídka není určena pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou.
 3. Podmínkou nabídky je uzavření smluvního závazku na 24 měsíců a zavázání se k Minimálnímu měsíčnímu plnění. To se odvíjí od přesné kombinace služeb.
  1. Možnosti pro firemní a nefiremní zákazníky jsou například:
   1. 1x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 1 190 Kč
   2. 2x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 1 590 Kč
   3. 3x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 1 990 Kč
   4. 4x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 2 790 Kč.
   5. 5x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 3 290 Kč.
   6. 6x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 3 990 Kč.
  2. Možnosti pro firemní zákazníky jsou například:
   1. 7x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 4 490 Kč.
   2. 8x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 4 990 Kč.
   3. 9x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 5 490 Kč.
   4. 10x tarif Vodafone Neomezený a pevný internet od Vodafonu do rychlosti 20 Mbit/s s Minimálním měsíčním plněním 5 990 Kč.
  3. Využití nabídky jednou osobou je možné (např. jedna SIM pro mobilní telefon, druhá pro tablet, osobní počítač či jiné mobilní zařízení).
 4. Zákazník může využít i vyšší rychlost pevného připojení, a to až do rychlosti do 1 000 Mbit/s, dle dostupnosti a technických možností na jeho adrese. Na pevný internet se nevztahuje žádné zvýhodnění.
 5. V rámci Nabídky je datový objem pro využití bez příplatku v zóně 1 navýšen na 58 GB pro každou SIM s tarifem Vodafone Neomezený.
 6. Zákazník o nabídku přichází v případě, že přestane splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud bude ukončen nebo změněn závazek k čerpání služeb na tarifech Vodafone Neomezený, zrušením či zvýhodněním služby pevný internet  či využití jakýchkoli extra slev nad rámec této nabídky, jak je uveden výše, před uplynutím doby 24 měsíců, nebo pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle). Při zrušení služeb před uplynutím doby 24 měsíců je účtováno za standardní cenu viz ceník a naúčtována standardní cena modemu či jiného zařízení dle aktuálního ceníku platného v době pořízení.
 7. Nabídku není možné využít, pokud má zákazník službu Připojení bez kabelu/+/Naplno se 100% slevou.
 8. Na nabídku se nevztahuje 30denní Záruka spokojenosti.
 9. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky tarifů Vodafone Neomezený, Red, Business Red a tarifů Start, Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro smlouvy, Podmínky služby Pevný internet, Podmínky provozu služby Pevný internet a Vodafone Internet ADSL/VDSL/Optical, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 10. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 11. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tuto Nabídku s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tato nabídka je platná a účinná ode dne 1. 11. 2019 a platí do odvolání.