Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Každá kancelář může být giga“ pro firemní zákazníky

1. Kdo může nabídku využít

Nabídku mohou využít všichni noví i stávající zákazníci, kteří si nově pořídí níže uvedenou kombinaci služeb mobilního tarifu a pevného internetu (tzv. Kombinovaná nabídka).

Pro zákazníka, který je právnickou osobou, je podmínkou současné uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k Minimálnímu měsíčnímu plnění nebo rámcové smlouvy se závazkem.

Stávající zákazník může nabídku využít při změně Pevného internetu na vyšší rychlost, pokud se tím zároveň navýší jeho měsíční cena za Pevný internet (navýšení měsíční ceny za službu se počítá z ceny bez modemu a po uplatnění všech slev).

Stávající zákazník může nabídku využít i při aktivaci nové, tzv. Kombinované nabídky, nebo při aktivaci nové služby do Kombinované nabídky, pokud se tím navýší její měsíční cena.

Nabídka je určena právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Nabídka není určena spotřebitelům a nevztahuje se na zákazníky, kteří za posledních 6 měsíců využili Promo: „Gigabit – výhodně napořád, nebo To nejlepší od Vodafonu“.

Nabídku nelze kombinovat s jinou nabídkou zvýhodněné ceny na některý z tarifů tzv. Kombinované nabídky.

Nabídka není určena pro zákazníky Vodafone OneNet.

2. Aktivace a deaktivace nabídky

K aktivaci nabídky vedou hned tři cesty. Zastavte se v naší prodejně, pokud to chcete probrat osobně, případně zavolejte na Vodafone zákaznickou linku, nebo to jednoduše vyřešíte online v našem eShopu.

Nabídka se vztahuje na kombinaci některého z těchto mobilních tarifů:

A)

 • Start 250 Minut
 • Red Basic
 • Vodafone Neomezený Business Basic
 • Vodafone Neomezený Business Super
 • Vodafone Neomezený Business Premium 5G

a některého z těchto služeb pevného internetu:

B)

 • Pevný internet Kabel 1000 Mbps se slevou 45% za 494,45 Kč Kč / měs.
 • Pevný internet Kabel 1000 Mbps Profi se slevou 40% za 598,95 Kč / měs.
 • Internet Super se slevou 34% za 395,34 Kč / měs.
 • Internet Super Profi se slevou 69% za 487,63 Kč / měs.
 • Internet Basic se slevou 41% za 294,41 Kč / měs.
 • Internet Basic Profi se slevou 71% za 385,99 Kč / měs.
 • Pevný internet 250 Mb/s se slevou 29% za 496,29 Kč / měs.
 • Pevný internet 500 Mb/s se slevou 26% za 591,26 Kč / měs.
 • Pevný internet 1000 Mb/s se slevou 23% za 692,23 Kč / měs.

V případě aktivace libovolné kombinace mobilního tarifu pod bodem A) a pevného internetu pod bodem B) získá zákazník slevu na pevný internet v této výši: 

16% slevu na měsíční poplatek za službu Kabel Profi 350 Mb/s (bývalá síť exUPC), 30% slevu na měsíční poplatek za službu Pevný internet 500 Mb/s, 34% slevu na měsíční poplatek za služby: Pevný internet 1 Gb/s, Pevný internet Kabel Profi 1 Gb/s (bývalá síť exUPC) nebo 35% slevu na měsíční poplatek za službu Pevný internet Kabel Profi 500 Mb/s (bývalá síť exUPC).

Výše uvedená sleva je u právnických osob omezena na dobu trvání smlouvy se závazkem (nejdéle na 24 měsíců).

V případě změny některého z tarifů na jiný tarif nebo deaktivace některého z tarifů se sleva automaticky deaktivuje a zákazník hradí cenu dle aktuálního ceníku, která je v době změny v aktuální nabídce.

Zvýhodnění se nevztahuje na poplatky za pronájem modemu, které činí:

A) Poplatek 70 Kč za pronájem modemu u služeb: Internet Super, Internet Super Profi, Internet Basic, Internet Basic Profi

B) Pevný internet Kabel 1000 Mbps, Pevný internet Kabel 1000 Mbps Profi

3. Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, podmínky služby Vodafone Pevný internet, podmínky příslušných mobilních tarifů, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz/internet

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby), se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz , nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle či deaktivovat slevy. Na danou slevu nevzniká právní nárok.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH a platí ke dni účinnosti těchto podmínek. V rámci této nabídky nabízíme slevu na Ceníkovou cenu; v případě změny Ceníku bude cena po slevě jiná.

Nabídka platí do 9.5. 2023.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 13.2. 2023