Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Nabídka sleva na 3 měsíce na neomezené tarify

PRO KOHO JSME NABÍDKU PŘIPRAVILI

Nabídku tarifu „sleva na 3 měsíce na tarify Neomezený Basic+, Neomezený Super, Neomezený Super+, Neomezený Premium 5G v kombinaci samostatně či s pořízením pevného internetu (dále jen “Nabídka“) jsme připravili pro nové nefiremní i firemní zákazníky (fyzické i právnické osoby), kteří si přenesou telefonní číslo od jiného operátora v ČR k Vodafone. Pro zákazníka, který je právnickou osobou, je podmínkou současné uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k Minimálnímu měsíčnímu plnění. Nabídka platí při pořízení bez pevného nebo s pevným internetem.

Zákazník získá nabídku tarifu na 3 měsíce za tyto ceny, po 3 měsících cena tarifu bude účtována za jeho standardní cenu dle:

Nabídka při pořízení samotného tarifu:

Tarif

Standardní cena po 3 měsících

Promo cena na 3 měsíce

Neomezený Basic+

747,00 Kč

373,50 Kč

Neomezený Super

870,91 Kč

435,46 Kč

Neomezený Super+

997,00 Kč

498,50 Kč

Neomezený Premium 5G

1 306,91 Kč

653,46 Kč

Nabídka při pořízení tarifu s pevným internetem:

Tarif

Standardní cena po 3 měsících

Promo cena na 3 měsíce

Neomezený Basic+

634,95 Kč

317,48 Kč

Neomezený Super

757,69 Kč

378,85 Kč

Neomezený Super+

877,36 Kč

438,68 Kč

Neomezený Premium 5G

1 084,74 Kč

542,37 Kč

Nabídka je určena také pro naše stávající zákazníky, kteří budou měnit svou platební metodu z dobíjecí karty na vyúčtování. 

Nabídku nelze kombinovat s jinou nabídkou zvýhodněné ceny na některý z tarifů.

Nabídka není určena pro firemní zákazníky s Rámcovou smlouvou, ani pro zákazníky Vodafone OneNet.  

KDE SI NABÍDKU POŘÍDÍTE? 

Pořídíte si ji jednoduše online v našem eShopu na stránce www.vodafone.cz/prejdete-k-nam/ nebo na jakékoli prodejně Vodafone.

CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT 

 • Účtování služeb poskytovaných nad rámec Tarifu se řídí platným Ceníkem služeb. 
 • Volné jednotky neomezeného volání nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou. 
 • Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifu, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků. 
 • Paušální platba za Tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude naúčtována poměrná paušální částka. 
 • Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný). 
 • Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 • Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 • Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, podmínky služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz. 
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001. 
 • Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. 
 • Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 
 • V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu či deaktivovat slevy.  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8.7.2024 a platí do 31.7.2024.