Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabídky #jetovtobě

Nabídka #jetovtobě (dále jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone, kteří:

  • jsou spotřebiteli (tzn. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání); a
  • splňují podmínku věku od 6 do 26 let včetně.

Vodafone má právo provést kontrolu věku na základě data narození uvedeného v objednávce za účelem ověření, zda zákazník splňuje podmínky pro získání Nabídky.

V rámci základní Nabídky (dále jen „Nabídka pro mladé“):

  • #jetovtobě Basic+ zákazník získá slevu ve výši 23 % ze základní ceny tarifu Neomezený Basic+;
  • #jetovtobě Super+ zákazník získá slevu ve výši 26 % ze základní ceny tarifu Neomezený Super+; nebo
  • #jetovtobě Premium 5G+ zákazník získá slevu ve výši 32 % ze základní ceny tarifu Neomezený Premium 5G.

Podmínky Nabídky se přitom posuzují v okamžiku aktivace Nabídky a dále v průběhu využívání Nabídky. Zákazník může Nabídku využívat do dne svých 27. narozenin, kdy mu bude Nabídka deaktivována a Vodafone bude zákazníkovi účtovat základní cenu služeb na příslušném telefonním čísle dle aktuálního Ceníku služeb a tarifů.

Nabídka pro držitele průkazu ISIC

Pokud zákazník splní podmínky Nabídky pro mladé výše a navíc doloží platný průkaz ISIC, získá v rámci Nabídky pro držitele průkazu ISIC (dále jen „Nabídka pro ISIC“):

  • #jetovtobě Basic+ zákazník získá slevu ve výši 35 % ze základní ceny tarifu Neomezený Basic+ na 12 měsíců od aktivace Nabídky;
  • #jetovtobě Super+ zákazník získá slevu ve výši 35 % ze základní ceny tarifu Neomezený Super+ na 12 měsíců od aktivace Nabídky; nebo
  • #jetovtobě Premium 5G+ zákazník získá slevu ve výši 35 % ze základní ceny tarifu Neomezený Premium 5G na 12 měsíců od aktivace Nabídky.

Vodafone má právo provést vizuální kontrolu fotografie umístěné na průkazu ISIC v porovnání s osobou požadující aktivaci Nabídky. Dále má Vodafone právo provést kontrolu průkazu ISIC za účelem ověření jeho platnosti, a to jak vizuální, tak systémovou kontrolu realizovanou prostřednictvím ověření čísla průkazu ISIC ve verifikačním a evidenčním systému společnosti GTS ALIVE, která je oficiálním vydavatelem mezinárodního identifikačního průkazu ISIC (dále jen „Průkaz ISIC“) v České republice.

Podmínky Nabídky pro ISIC se posuzují v okamžiku aktivace Nabídky a dále v okamžiku ukončení platnosti slevy (po uplynutí 12 měsíců). Pokud zákazník v tomto okamžiku nadále plní podmínky pro získání Nabídky pro ISIC, bude mu Nabídka automaticky prodloužena na období dalších 12 měsíců. Pokud zákazník podmínky Nabídky pro ISIC v tomto okamžiku nesplňuje, ztrácí nárok na Nabídku pro ISIC a bude mu účtována základní cena služeb (tarifu) na příslušném telefonním čísle dle aktuálního Ceníku.

 

Společná ustanovení

Nabídku lze v případě nových i stávajících zákazníků aktivovat na kterékoli prodejně Vodafone, po telefonu, v internetové samoobsluze Můj Vodafone na muj.vodafone.cz a v eShopu Vodafonu na internetových stránkách www.vodafone.cz/jetovtobe

Tarif v rámci Nabídky nelze využívat s předplacenou platební metodou. Stávající zákazníci Vodafone s předplacenou platební metodou musí před aktivací Nabídky #jetovtobě nejprve změnit platební metodu na vyúčtování. Změnu lze provést na kterékoli prodejně Vodafone.

Sleva ze základní ceny tarifu poskytovaná v rámci Nabídky se nevztahuje na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků. Účtování služeb poskytovaných v rámci tarifu se řídí Podmínkami tarifů Neomezený a Neomezený Business

Pokud je zákazník starší 15 let, aktivuje se nabídka přímo uživateli telefonního čísla.

Pokud o aktivaci Nabídky žádá nový nebo stávající zákazník mladší 15 let, může tak učinit prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Po nabytí zletilosti dítěte je zákazník – zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit Vodafonu a požádat o převod telefonního čísla (smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací na telefonním čísle) využívajícího Nabídku na nezletilé dítě.

Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání Nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání Nabídky některou z podmínek pro získání Nabídky nebo dojde k deaktivaci tarifu.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, Podmínky tarifů Vodafone Neomezený a Neomezený Business, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby). Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost GTS ALIVE, rozumí se tím GTS ALIVE s.r.o. se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČO: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky poskytování této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21.8. 2023