Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Vodafone Digiakademie

  • 1. Nabídka je určena novým i stávajícím firemním zákazníkům (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající).
  • 2. Firemní zákazníci obdrží na svůj e-mail unikátní kód, který jim do 31.12.2021 umožní přístup do online kurzu na vodafone.digicamp.cz. V rámci této nabídky získají zákazníci 100% slevu na online kurz online marketingu vytvořeného speciálně pro zákazníky Vodafone společností Digicamp s.r.o., IČ: 061 76 160, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10.
  • 3. Stávající firemní zákazníci obdrží unikátní kód nejpozději do 15.10.2021. Noví firemní zákazníci obdrží kód do 5 pracovních dnů od aktivace libovolné služby.
  • 4. Zákazníci, kterým bude kód odeslán, jej budou mít k dispozici také v Internetové samoobsluze (včetně aplikace Můj Vodafone) v sekci Můj účet, Zprávy z Vodafone a ve OneNet Samoobsluze v sekci Zprávy z Vodafone.
  • 5. Podmínkou pro zaslání kódu je poskytnutí e-mailové adresy a poskytnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze nastavit v Internetové samoobsluze (včetně aplikace Můj Vodafone). Zákazníci OneNet mohou souhlas se zasíláním obchodních sdělení změnit pouze na vlastní žádost (zasláním požadavku na svého konzultanta osobní péče).
  • 6. Zákazník bere na vědomí, že Vodafone poskytuje pouze slevu na poskytnutí online kurzu, který zajišťuje společnost Digicamp s.r.o., IČ: 06176160, se sídlem: Praha 10, Korunní 2569/108, PSČ: 101 00. Vodafone neodpovídá za obsah ani kvalitu online kurzu. Veškeré reklamace či požadavky ohledně této služby je zákazník povinen uplatňovat přímo u společnosti Digicamp s.r.o. Více informací o nabídce najdete na vodafone.digicamp.cz
  • 7. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  • 8. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  • 9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • 10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4.10.2021. Nabídka platí do 31.12.2021.