Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky promo akce „Vánoce 2020 pro zákazníky OneNet“ (dále „dárek“) k měsíčním datovým tarifům

 1. Zákazníci s měsíčním datovým tarifem dostanou automaticky na období od 18. 12. 2020do 31. 12. 2020 neomezený datový tarif.
 2. Na dárek dle bodu 1 nemají nárok zákazníci, kteří mají jako datové řešení Vodafone internet v mobilu na den, Připojení pro služby, Připojení na skok, Připojení Flexidata, Připojení na den, Připojení na 2 dny, Mobilní internet Turbo.
 3. Na dárek dále nemají nárok zákazníci, kteří si aktivovali měsíční datový tarif po rozhodném datu 17. 12. 2020.
 4. O aktivaci balíčku zákazník dozví prostřednictvím upozorněni v OneNet samoobsluze.
 5. Pokud zákazník změní svůj tarif v průběhu doby, na kterou mu byl poskytnut dárek dle bodu 1, ztrácí tím na dárek nárok a dárek mu bude deaktivován nejpozději k půlnoci dne zrušení tarifu.
 6. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech  podezření  na  zneužívání  neomezeného  volání  (např.  způsob  užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně  ovlivnit  kvalitu  služeb  poskytovaných  jiným  zákazníkům  nebo  provoz  sítě  či jakékoli její části.
 7. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone Czech Republic a. s., Obchodní podmínky OneNet, podmínky Tarifů  na  míru,  Podmínky  poskytování  datových  služeb,  podmínky  FUP,  platný  Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 12. 2020.