Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Gigabit – výhodně napořád“ firemní

1. Kdo může nabídku využít

Nabídka je určena všem novým i stávajícím firemním zákazníkům – fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám, kteří si nově pořídí službu Pevný internet 50 Mb/s, Pevný internet 100 Mb/s, Pevný internet 250 Mb/s, Pevný internet 500 Mb/s, Pevný internet 1 Gb/s, Pevný internet Kabel 50 Mb/s, Pevný internet Kabel 150 Mb/s, Pevný internet Kabel 300 Mb/s, Pevný internet Kabel 500 Mb/s, Pevný internet Kabel 1 Gb/s, Pevný internet Kabel 50 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 200 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 350 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 500 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 1 Gb/s Profi (bývalá síť exUPC), a to od 15. 2. 2022 do 15. 4. 2022.

Pro nového zákazníka, který je právnickou osobou, je podmínkou současné uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k Minimálnímu měsíčnímu plnění nebo rámcové smlouvy se závazkem.

Stávající zákazník, který je právnickou osobou a který má uzavřenou smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k Minimálnímu měsíčnímu plnění nebo rámcovou smlouvu se závazkem, může nabídku využít pokud:

  • aktivací dochází ke změně Pevného internetu na vyšší rychlost, pokud se tím zároveň navýší měsíční cena za Pevný internet (navýšení měsíční ceny za službu se počítá z ceny bez modemu a po uplatnění všech slev), nebo
  • si aktivuje novou, tzv. Kombinovanou nabídku (např. zvýhodněná nabídka v kombinaci mobilní tarif a Pevný internet), nebo si aktivuje novou službu do Kombinované nabídky, pokud se tím navýší měsíční závazek.

Nabídka se nevztahuje na zákazníky, kteří za posledních 6 měsíců využili Promo: Spojení plné výhod, Letos darujte i sebe.

Nabídka není určena pro zákazníky Vodafone OneNet.

2. Aktivace a deaktivace nabídky

Nabídku je možné aktivovat osobně v naší prodejně, přes obchodního zástupce pro firemní zákazníky, dále na Vodafone Lince péče o zákazníka, nebo online na našem webu. Při aktivaci nabídky podle bodu 1 výše získají zákazníci zvýhodnění na měsíční Vyúčtování na příslušnou službu v této výši: 

A) 10% sleva na měsíční poplatek za služby:

Pevný internet 50 Mb/s, Pevný internet 100 Mb/s, Pevný internet 250 Mb/s, Pevný internet 500 Mb/s, Pevný internet Kabel 50 Mb/s, Pevný internet Kabel 150 Mb/s, Pevný internet Kabel 300 Mb/s, Pevný internet Kabel 500 Mb/s, Pevný internet Kabel 50 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 200 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 350 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 500 Mb/s Profi (bývalá síť exUPC).

B) 21% sleva na měsíční poplatek za služby:

Pevný internet Kabel 1 Gb/s Profi (bývalá síť UPC).

C) 23% sleva na měsíční poplatek za služby:

Pevný internet 1 Gb/s, Pevný internet Kabel 1 Gb/s (bývalá síť exUPC).

Měsíční poplatek u služeb Pevný internet Kabel Profi je včetně pevné IP adresy, licence CyberWall pro ochranu před internetovými viry a malwarovými útoky.

Nabídku je možné čerpat po dobu trvání smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k Minimálnímu měsíčnímu plnění nebo rámcové smlouvy se závazkem dle bodu 1 výše, tzn. při ukončení smlouvy nárok na slevu zaniká.

V případě změny na jiný tarif (mimo aktuálně nabízené promo „Gigabit – výhodně napořád“) se sleva automaticky deaktivuje a zákazník hradí cenu dle aktuálního ceníku.

Zvýhodnění u služeb Pevný internet se nevztahuje na poplatky za pronájem modemu, které činí:

A) Poplatek 70 Kč za pronájem modemu u služeb:

Pevný internet Kabel 50 Mb/s, Pevný internet Kabel 150 Mb/s, Pevný internet Kabel 300 Mb/s, Pevný internet Kabel 500 Mb/s, Pevný internet Kabel 50 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 200 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 350 Mb/s Profi, Pevný internet Kabel 500 Mb/s Profi

B) Poplatek 80 Kč za pronájem modemu u služeb:

Pevný internet 50 Mb/s, Pevný internet 100 Mb/s, Pevný internet 250 Mb/s, Pevný internet 500 Mb/s

C) Poplatek 100 Kč za pronájem modemu je u služeb:

Pevný internet 1 Gb/s, Pevný internet Kabel 1 Gb/s, Pevný internet Kabel 1 Gb/s Profi

3. Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, podmínky služby Vodafone Pevný internet, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz/podnikatele/internet

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby), se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle či deaktivovat slevy. Na danou slevu nevzniká právní nárok.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 2. 2022.