Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Business IoT Easy Connect

Podmínky pro poskytování služby IoT Easy Connect společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

1) Vodafone Business IoT Easy Connect, (dále jen „Služba“), poskytuje bezdrátové připojení zařízení k centrální infrastruktuře Zákazníka určené zejména pro komunikace zařízení internetu věcí (IoT).

2) Služba zahrnuje buďto tarif IoT Easy Connect NB-IoT & LTE-M (jen pro sítě 2G, LTE M, a NB-IoT) s objemem dat 1024 MB, 250 SMS na dobu životnosti SIM, která je 10 let, nebo tarif IoT Easy Connect 4G (jen sítě 2G a 4G), který je k dispozici pro Službu objednanou po dni 1. 8. 2023, a který zahrnuje objem dat 400 MB, 250 SMS a u něhož je doba životnosti SIM karty v délce 7 let. Jakmile je objem dat nebo SMS vyčerpán, může si Zákazník zakoupit nový základní balíček dat a SMS prostřednictvím portálu IoT Easy Connect Portal. Platnost nového balíčku, stejně jako původního balíčku zahrnutého při nákupu nové SIM, je omezena životností SIM, která je v každém případě 7 nebo 10 let dle zvoleného tarifu od data expedice nové SIM ze skladu Vodafone.

3) Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone Czech Republic a. s., s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

4) Služba je určena pouze pro firemní zákazníky s platným IČO, kteří jsou registrovaní na území ČR.

2. Popis a podmínky využití Služby

1) Se Službou získáte SIM kartu včetně základního balíčku SMS a dat a také používání portálu IoT Easy Connect. Tento portál nabízí komplexní možnosti správy, které lze také provádět prostřednictvím REST API. Díky předplacené platbě vám nevznikají žádné měsíční náklady. Platíte pouze jednorázově za základní balíčky dat a SMS a za SIM karty příslušných typů dle vaší volby. Službu lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu www.ioteasyconnect.cz.

2) Vodafone poskytuje po dobu platnosti této Služby pro komunikaci IoT následující služby:

(a) Dodávka SIM karet;

(b) Poskytování přístupu k portálu Vodafone IoT Easy Connect Portal;

(c) konektivita;

(d) Služba podpory.

3) Životnost SIM karty je 10 let při zahrnutém objemu dat 1024 MB a 250 SMS nebo v případě tarifu IoT Easy Connect 4G je životnost SIM karty 7 let při zahrnutém objemu dat 400 MB a 250 SMS. Pokud tyto služby nebudou využity během životnosti SIM karty, veškerý zbývající kredit vyprší po skončení životnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že není možný přenos na jiné SIM karty.

4) Pokud individuální využití dat a SMS na SIM kartě přesahuje zahrnutý objem, můžete kdykoli nabít SIM kartu dalším balíčkem dat a SMS o velikosti 1024 MB (nebo 400 MB v případě IoT Easy Connect 4G) a 250 SMS Životnost SIM karty tím nebude prodloužena. Bude vždy 7 nebo 10 let (dle zvoleného tarifu) od chvíle, kdy SIM karta opustí sklad Vodafone, resp. je expedována k Zákazníkovi.

5) Parametry a druhy dodávaných SIM karet

Mini-SIM  (2FF),Micro-SIM (3FF), Nano-SIM (4FF) 

Industrial SIM-Card 

Popis 

Široký rozsah aplikací 

SIM čip pro pájení, který odolá extrémním prostředím a provozním podmínkám

Vhodné do náročného prostředí 

Ne

Ano

Provozní rozsah teplot

-25 to +80°C 

-40°C to +105°C 

Životnost

minimálně 2 roky

10 let a více

Provozuschopnost

Až 10 let při provozní teplotě mezi -25 ° C a +25 ° C

Více než 10 let při provozní teplotě mezi -40 ° C a +85 ° C

Záruka na SIM

2 roky

2 roky

Formát 

Mini-SIM (2FF) 

Micro-SIM (3FF) 

Nano-SIM (4FF) 

Průmyslové pájitelné pouzdro DFN-8 6 x 5 mm podle standardu ETSI TS 102671

Minimální velikost objednávky

10 pro IoT Easy Connect NB-IoT & LTE-M, 500 pro IoT Easy Connect 4G

Doporučené použití 

Mnoho populárních aplikací IoT, včetně vnitřních alarmů, zařízení POS a zařízení pro monitorování.

Průmyslové a venkovní aplikace (jako je bezpečnost a měření), kde SIM karta musí odolávat extrémním podmínkám

6) K navázání datového připojení se SIM karta Easy Connect vloží do IoT terminálu a použije se odpovídající APN Vodafone lpwa.vodafone.com. Připojení je provedeno bez ověření pomocí uživatelského jména a hesla. Mobilní terminály M2M/IoT získávají vyhrazenou soukromou IP adresu ze sítě Vodafone.

7) Chcete-li přijímat nebo odesílat SMS mezi vaším koncovým zařízením a serverem, je to možné nastavit prostřednictvím portálu IoT Easy Connect. Zde musí být uložena pouze odpovídající IP/URL vašeho serveru. Není možné odesílat SMS přímo mezi koncovými zařízeními.

8) Připojené zařízení musí podporovat technologie 2G, 4G, Narrowband-IoT nebo LTE-M (CAT-M) a být kompatibilní se sítí Vodafone a sítěmi roamingových partnerů na územích, kde chcete službu využívat. Podpora sítí, kompatibilita zařízení a její udržování je odpovědností vás jako Zákazníka Služby.

9) Vodafone k jednoznačné identifikaci uživatelů používá International Mobile Subscriber Identity (IMSI). Každá SIM karta má individuální IMSI a lze ji tedy jednoznačně přiřadit.

10) Služby konektivity pro aplikace IoT s nízkou spotřebou poskytují přenosovou rychlost přibližně 128 Kbps v obou směrech, a to jak při nahrávání, tak při stahování. V sítích 2G je přenosová rychlost při nahrávání i stahování omezena na 256 Kb/s. V sítích 4G není přenosová rychlost při nahrávání a stahování omezena.

11) Vodafone Business IoT Easy Connect podporuje zahraniční roaming. Nabízíme vám široké pokrytí sítě v Evropských státech i v USA – v našich sítích Vodafone i v partnerských sítích. Aktuální seznam zemí je uveden na stránkách Služby na webu Roaming Footprint - IoT Easy Connect (vodafone.cz). V zemích uvedených mimo tento seznam může služba IoT Easy Connect fungovat, ale Vodafone negarantuje její dostupnost a kvalitu. Aktuální pokrytí sítí 2G, 4G, LTE-M (Cat-M) a NB-IoT v ČR naleznete na https://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/.

12) Abychom poskytli způsob, jak navázat přenos dat přes šifrovanou virtuální privátní síť, poskytujeme službu OpenVPN. Pokyny k nastavení otevřené VPN najdete na portálu IoT Easy Connect Portal.

13) MQTT je síťový protokol, který se v posledních letech etabloval v sektoru IoT. Tento protokol se mimo jiné používá pro připojení zařízení IoT k back-endovým systémům. MQTT připojení Služby k vašim backend systémům je možné nastavit na portálu IoT Easy Connect.

3. Uzavření smlouvy, aktivace a deaktivace Služby

1) Produkt Vodafone Business IoT Easy Connect je exkluzivní nabídka pro firemní zákazníky, kteří musí prokázat platný zápis do obchodního nebo živnostenského rejstříku ČR. Abychom se vyhnuli zneužití nabídky, jste povinni identifikovat sebe jako oprávněnou osobu jednat za vaši společnost v okamžiku registrace vaší společnosti ke službě. Pro provedení ověření jsme oprávněni vyžadovat doklad o zápisu do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku, případně rovněž doklad, že jste oprávněni jednat za vaši společnost, např. plnou moc udělenou statutárním zástupcem pro účely registrace služby. Služba je poskytována pouze v případě, že byla registrována oprávněným zástupcem. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smluvních podmínek s důsledky podle části 5. těchto podmínek.

2) Po přijetí vaší objednávky na eshopu www.ioteasyconnect.cz a přijetí platby vám budou SIM karty zaslány poštou. Doba dodání je obvykle 3-4 pracovní dny. Uvedení do provozu probíhá vložením SIM karty IoT Easy Connect do IoT terminálu a připojení pomocí APN lpwa.vodafone.com pro tarif IoT Easy Connect NB-IoT & LTE-M  a easyconnect .iot pro tarif IoT Easy Connect 4G.

3) Všechny objednávky je nutné zadat online prostřednictvím internetového obchodu www.ioteasyconnect.cz, kde se také provádí registrace k používání ke službě.

4) Pro karty Mini-SIM (2FF), Micro-SIM (3FF) a Nano-SIM (4FF) neexistuje žádné minimální objednané množství. Průmyslové SIM čipy jsou k dispozici výhradně v baleních po 10 kusech pro IoT Easy Connect NB-IoT & LTE-M a 500 kusech pro IoT Easy Connect 4G. Máte nárok aktivovat celkem maximálně 500 SIM karet. Pro vyšší počet karet vám nabízíme produkt přizpůsobený vašim požadavkům. Máte možnost kontaktovat naši službu support@ioteasyconnect.cz nebo příslušného obchodního zástupce Vodafone.

5) Pokud byly vyčerpány zahrnuté základní služby dat a SMS na SIM kartě a nedojde do 24 měsíců k dobíjení přes IoT Easy Connect Portal nebo vypršela doba životnosti SIM karty, Vodafone SIM deaktivuje.

6) Pokud SIM kartu nevyužijete po dobu po sobě jdoucích 24 měsíců, Vodafone je také oprávněn SIM kartu deaktivovat. Nevyužitím se myslí situace, kdy není na SIM kartě zaznamenán žádný datový provoz ve smyslu aktivní PDP session. Nevzniká vám nárok na jakoukoli kompenzaci nevyužitého kreditu na deaktivované SIM kartě nebo SIM kartách.

4. Úhrada

1) Úhrada je za SIM karty včetně základního balíčku SMS a dat, případně za dobití balíčku SMS a dat.

2) Po úspěšné objednávce je vytvořena faktura, která je k dispozici s potvrzením objednávky. Faktura je kdykoli později k dispozici také na portálu IoT Easy Connect. Do faktury není možné zahrnout více objednávek.

3) Úhrada je možná online platební kartou i převodem na účet v obou případech v českých korunách včetně platné DPH v době vystavení faktury/provedení platby kartou na platební bráně.

4) Odeslání SIM, dobití balíčku dat a SMS je provedeno do 2 pracovních dnů po přijetí platby na účet Vodafone, resp. úspěšné platbě platební kartou.

5. Pozastavení či omezení Služeb, ukončení smlouvy

1) V případě níže uvedených okolností můžeme poskytování Služby (nebo její části) pozastavit, omezit nebo smlouvu ukončit bez jakékoli kompenzace dosud nevyužitého kreditu na SIM kartách.

(a) Zařízení nebo Služba jsou používány způsobem, který není podle smlouvy povolen.

(b) Číslo nebo heslo používané ve vztahu ke Službě nebo vašemu Zařízení je nebo bylo získáno neoprávněně, nezákonně, nesprávným nebo podvodným způsobem.

(c) Existuje-li důvodné podezření, že Službu používáte v rozporu s dobrými mravy.

(d) Jestliže jste zakoupili (nebo se snažili zakoupit) datový balíček, a zaplatili jste nebo se snažíte zaplatit s použitím kradené, zablokované nebo falešné debetní nebo kreditní karty nebo v případě, že transakce debetní nebo kreditní kartou nám jsou po určité době účtované zpět.

(e) Pokud nám bez zbytečného odkladu nesdělíte, že došlo ke ztrátě nebo krádeži vašeho Zařízení a tuto skutečnost zjistíme jinak.

(f) Pokud provedete jakýkoli úkon (umožníte jeho provedení), který může poškodit nebo ovlivnit provoz nebo bezpečnost sítě nebo služeb Vodafone.

(g) Jestliže v registračním formuláři uvedete nesprávné údaje nebo tyto údaje ponecháte neaktuální během používání Služby a neinformujete o této skutečnosti Vodafone.

(h) Jestliže společnost byla registrována neoprávněnou osobou, tzn. že nebyla v době registrace její statutární zástupce nebo neprokážete, že k registraci byla za vaši společnost oprávněna jinak.

(i) Registrace Služby byla provedena soukromou osobou nebo firmou bez platného IČ společnosti registrovaného v ČR.

(j) Jestliže po dobu 180 po sobě jdoucích kalendářních dnů nemáte na účtu své společnosti ani jeden aktivní balíček dat na alespoň jedné SIM.

(k) Používáte-li síť NB-IoT k nárazovým přenosům velkých objemů dat, pro které není technicky určena.

(l) Dostanete-li se do úpadku, vstoupíte do likvidace, je zahájeno insolvenční řízení nebo je jmenován insolvenční správce či likvidátor ve vztahu k vašemu majetku.

(m) Jestliže nás o to požádají složky jednotného záchranného systému (zejm. policie, hasiči, záchranné služba) nebo je přijat právní předpis či rozhodnutí, které znamená, že tak musíme učinit.

O pozastavení, omezení nebo ukončení Služby či ukončení smlouvy vás případně budeme informovat, není to však naší povinností.

2) Za výše uvedených okolností můžeme také:

(a) zablokovat Službu jako celek; nebo

(b) zablokovat SIM nebo;

(c) znemožnit užívání Služby/nákup dalších datových balíčků.

6. Provoz, kvalita a dostupnost Služby / Výhrady a odpovědnost Poskytovatele

1) Naším cílem je poskytnout vám službu za všech okolností. Nicméně vzhledem k povaze mobilních technologií není možné zajistit bezchybný servis.

2) Vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom vám umožnili přístup k sítím i v jiných zemích. Tuto doplňkovou službu nazýváme „roaming“. Zahraniční sítě však mohou být omezeny, co se týče kvality a pokrytí. Přístup k zahraničním sítím bude záviset rovněž na ujednání mezi námi a zahraničním operátory.

3) V případě ztráty nebo krádeže vašeho Zařízení či SIM karty musíte zaplatit všechny poplatky za užívání až do okamžiku, kdy jste nám ztrátu nebo krádež ohlásili nebo kartu zablokovali z IoT Easy Connect portálu.

4) Službu nesmíte primárně využívat pro přístup k internetu, neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoliv obsah nebo služby, které takto budete využívat. Služba je určena do chytrých zařízení pro M2M komunikaci.

5) Službu ani její část nesmíte prodat či převést na jinou osobu bez našeho předchozího písemného souhlasu (nedovolený přeprodej). To neplatí pro koncové zařízení, jehož je SIM součástí, avšak nesmí docházet k přeprodeji balíčku dat a SMS samostatně.

6) Jste plně zodpovědní za antivirovou ochranu a další nezbytné zabezpečení všech Zařízení připojených ke Službě.

7) Pokud dojde ke krádeži, poškození koncového zařízení, jste povinni SIM deaktivovat v IoT Easy Connect portálu. Vodafone nenese odpovědnost za zneužití SIM ani další následky a škody, které vám porušením této povinnosti vzniknou.

8) SIM a nevyčerpané datové balíčky jsou nepřevoditelné na jinou společnost, pokud ta není nástupnickou organizací původní společnosti, na kterou je Služba registrována.

9) Můžeme monitorovat vaši spotřebu dat v roamingu. Pokud v roamingu mimo ČR spotřebujete po sobě jdoucích 2 měsících více než 80% své celkové spotřeby dat za toto období, můžeme vás kontaktovat se žádostí o vysvětlení.

10) Na veškeré reklamace vad s ohledem na poskytnutou SIM kartu je sjednána záruční doba 24 měsíců od dodání. Pokud dojde k poškození SIM karet při převzetí, jste povinni to ihned po doručení společnosti Vodafone oznámit prostřednictvím IoT Easy Connect portálu nebo e-mailem na support@ioteasyconnect.cz a předložit písemné dokumenty o poškození. Poškozené zboží vrátíte buď společnosti Vodafone, nebo třetí straně určené společností Vodafone.

11) V případě, že bylo službu možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na naší straně, jsme povinni zajistit odstranění závady. Nejsme vám povinni nahradit škodu, která vám vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby.

7. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

1) Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.

2) Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.

3) Služba pro účely poskytování služby zpracovává následující údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, přístupové heslo, adresu vašeho bydliště, zákaznické číslo, IČ, DIČ, název firmy, fakturační/doručovací adresy a další údaje vznikající provozem služby, jako je například množství spotřebovaných dat. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, vyúčtování či uplatnění práv.

4) Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.

Vodafone jako zpracovatel

I. Předmět

1) V rámci poskytování služby či produktu může nastat situace, kdy Vodafone jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro zákazníka jako správce. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že se nejedná o poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., kdy je Vodafone vždy v pozici správce, ale o údaje, které zákazník přímo vkládá či generuje v rámci poskytované služby či produktu.

Ve vztahu k údajům zpracovávaných a generovaných v rámci připojení do sítě při používání Služby společnost Vodafone není zpracovatelem, ale samostatným správcem dle platné právní úpravy.

2) Následující ustanovení upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) poskytnutých Správcem nebo vzniklých v rámci poskytování plnění, které zajišťuje Zpracovatel pro Správce na základě zvláštní smlouvy (dále jen „Služba“), kde je správcem osobních Údajů Správce a kde je Zpracovatel v pozici zpracovatele nebo kde je Správce v pozici zpracovatele a Zpracovatel v pozici subzpracovatele, a to vždy s ohledem na konkrétní případ (dále jen „ustanovení“).

3) Pro vyloučení pochybností platí, že tato ustanovení platí i pro futuro, a v okamžiku platnosti těchto podmínek nemusí být Služby, kde jsou osobní údaje zpracovávány, poskytována.

II. Práva a povinnosti

1) Správce nese výhradní odpovědnost za posouzení, zda Údaje lze zpracovávat v souladu s platnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) (společně jako „Aplikovatelné právo“), jakož i za ochranu práv subjektů údajů, a to zejména tak, aby Zpracovatel mohl poskytovat Služby dohodnutým způsobem, který není v rozporu s právními předpisy. Správce se zavazuje informovat Zpracovatele o jakémkoliv podezření, které může mít na poskytovanou Službu.

2) Pokud není výslovně dohodnuto jinak, činnosti ve formě podpory/součinnosti poskytované Zpracovatelem podle čl. II odst. 3, 10, 11, 13, 14 jdou na náklad Správce a hradí se zvlášť.

3) Zpracovatel je oprávněn prokázat plnění závazků z těchto ustanovení, zejména potom technických a organizačních opatření prostřednictvím následujících nástrojů, a to dle vlastního uvážení: a) schváleným etickým kodexem; b) závaznými podnikovými pravidly; c) certifikací v souladu se schváleným certifikačním postupem; c) aktuálními certifikáty, zprávami nebo výpisy ze zpráv od nezávislých instancí (např. auditoři, oddělení auditu); d) vhodnou certifikací ve formě auditu bezpečnosti IT nebo ochrany údajů; e) čestnými prohlášeními Zpracovatele.

4) Správce je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností podle těchto ustanovení a čl. 28 Nařízení. Správce se zavazuje oznamovat kontroly s přiměřeným předstihem, minimálně 20 pracovních dní předem, aby byla ze strany Zpracovatele zajištěna dostatečná součinnost. Správce je povinen kontroly provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a pouze pokud mu Zpracovatel nedoloží plnění závazků podle odst. 3 tohoto článku, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Zpracovatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Správce nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele.

5) Má se za to, že Správce dal souhlas s využitím dalších zpracovatelů/subzpracovatelů. Zpracovatel informuje písemně nebo emailem Správce o veškerých zamýšlených změnách (přijetí/nahrazení), s tím, že Správce má právo vznést do 14 dnů vůči těmto změnám objektivní a odůvodněné námitky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Správce bezdůvodně odmítá změnu, je Zpracovatel oprávněn ukončit poskytování Služby výpovědí bez výpovědní doby, aniž by Správci vznikal jakýkoliv nárok na finanční náhradu spojenou s takovým ukončením Služby.

6) Zpracovatel zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k Údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.

7) Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou Službou a v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nepoužije Údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne Údaje, které mu budou předloženy, žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu Správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty – to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracovávání Údajů a/nebo řádnému poskytování Služby.

8) Zpracovatel se zavazuje ustanovit nezávislého, kvalifikovaného a spolehlivého Pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují.

9) Jakékoli zpracovávání Údajů v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno s řádným zřetelem k příslušným platným právním předpisům Evropské unie.

10) Zpracovatel bude v souladu s těmito ustanoveními a s přihlédnutím k charakteru zpracovávání a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje – poskytovat Správci součinnost při plnění povinností Správce dle Aplikovatelného práva.

11) Pokud je Správce povinen poskytnout orgánům státní správy nebo osobám informace o zpracovávání Osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci při poskytování takových informací součinnost, pokud se tyto informace týkají zpracovávání údajů v souladu s těmito ustanoveními a poskytovanou Službou. Zpracovatel rovněž Správce vyrozumí – pokud to zákon připouští – o jakýchkoli sděleních dozorových orgánů (např. šetření, oznámení o opatřeních nebo požadavcích) Zpracovateli v souvislosti se zpracováváním Údajů podle těchto ustanovení.

12) Zpracovatel je povinen Správce bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli případech porušení zabezpečení Údajů, a to na kontakt uvedený ve smlouvě upravující poskytování Služby (administrátor systémových řešení).

13) V závislosti na druhu zpracovávání, Zpracovatel je Správci nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení. V případě potřeby budou Správce a Zpracovatel koordinovat obsah a rozsah činnosti ve formě podpory poskytované Zpracovatelem podle tohoto odstavce. Pokud se subjekt údajů obrátí přímo na Zpracovatele a z podání bude možné určit, že se žádost týká Správce, Zpracovatel žádosti subjektu údajů bezodkladně postoupí Správci.

14) Pokud Správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, Správce a Zpracovatel budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná.

15) Osobní údaje budou po ukončení poskytování Služby, vyjma osobních údajů, které musí být uchovány na základě zákonné povinnosti Zpracovatele, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

III. Technické a organizační zabezpečení

1) Správce a Zpracovatel jsou povinni přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku. Opatření Zpracovatele, která jsou v současné době pokládána za adekvátní, jsou popsána v Příloze 1, kterou naleznete zde.

2) Pokud byly ve smlouvě, na základě které, jsou Služby poskytovány uzavřeny dohody ohledně technických a organizačních opatření, takové dohody mají přednost před ustanoveními tohoto článku. V opačném případě, jakékoli pokyny nebo opatření, která představují odchylku od technických a organizačních opatření, se pokládají za žádost o úpravu, jejíž náklady, pokud budou úpravy technicky realizovatelné a možné, nese Správce. Správce a Zpracovatel v takovém případě uzavřou samostatnou dohodu o rozsahu činností a výši a úhradě nákladů.

8. Technická podpora Služby

1) Pro podporu Služby využívejte výhradně e-mailovou adresu support@ioteasyconnect.cz nebo tel. číslo 776 974 400.

2) Komunikačním jazykem je výhradně angličtina.

3) Standardní kontaktní čísla Vodafone Czech Republic nejsou pro Službu určena.

9. Ostatní ujednání

1) Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

2) Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2023 a nahrazují podmínky ze dne 1. 11. 2022.