Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Tarif pro dítě “

PRO KOHO JSME NABÍDKU PŘIPRAVILI

Nabídku „Tarifu pro dítě“ (dále jen “Tarif“) jsme připravili pro nové i stávající zákazníky s platební metodou Vyúčtování.

Nabídka není určena pro právnické osoby, pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou, ani pro zákazníky Vodafone OneNet. Ti si ale určitě vyberou z jiných na míru šitých nabídek.

Nabídka je určena pro děti ve věku 6-15 let. Telefonní číslo musí být vedeno na zákonného zástupce dotyčného dítěte. Po dosažení 16 let bude zvýhodnění automaticky deaktivováno a zákazníkovi budou účtovány ceny aktivních služeb dle aktuálního Ceníku.

K pořízení Tarifu je nutné uvést rodné číslo dítěte, protože na jedno rodné číslo připadá nárok na jeden tento Tarif.

JAK NABÍDKA FUNGUJE A JAK JI ZÍSKAT

Tarif se skládá z 3 GB dat se slevou 100% a ze 130ti minut volání se slevou 20% a Neomezených SMS se 100% slevou. Zvýhodněná cena ke dni účinnosti těchto podmínek tak činí 299,- Kč za měsíc.

Pořídíte si ji jednoduše na jakékoliv naší pobočce, či online v našem eShopu na stránce  https://www.vodafone.cz/tarify/tarif-pro-deti/  

CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT

 • V ceně Tarifu dle této nabídky není volání do zahraničí ani další doplňkové služby. Účtování služeb poskytovaných nad rámec Tarifu se řídí platným Ceníkem služeb.
 • Volné jednotky neomezeného volání nelze použít k volání na domácí či zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou.
 • Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifu, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 • Paušální platba za Tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude naúčtována poměrná paušální částka.
 • Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný).

SLEVA NA ZAŘÍZENÍ

Pokud budete chtít pro vaše dítě využít slevu na zařízení, je potřeba uzavřít smlouvu se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění na 24 měsíců.

Slevu 500 Kč získáte, pokud uzavřete na telefonní číslo s Tarifem smlouvu se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění ve výši 249,- Kč.

Slevu 1000 Kč získáte, pokud uzavřete na telefonní číslo s Tarifem smlouvu se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění ve výši 249,- Kč a zároveň u nás máte na stejném zákaznickém účtu kromě Tarifu pro dítě i služby v kombinované nabídce (pevný internet spolu s mobilním tarifem nebo televizí).

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, podmínky služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.
 • Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu či deaktivovat slevy.
 • Nabídka je možné si pořídit od 29.6. 2022 do 15.8. 2022

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 29. 6. 2022.