Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifů Vodafone neomezený, Red, Business Red a tarifů Start

1. Nabídka tarifů Vodafone Neomezený, Red, Business Red a tarifů Start je určena všem zákazníkům Vodafone (dále též jen „Tarify“).

2. Nabídku tvoří 10 přednastavených (Start 130 minut, Start 250 minut, Red Basic Lite, Red Basic - původně Red 2 GB, Red Basic+, Red Standard - původně Red 5+5 GB),  Red Extra - původně Red 10+10 GB, Red Maxi - původně Red 20+20 GB, tarif Vodafone Neomezený) kombinací služeb pro nefiremní a firemní zákazníky a 3 přednastavené kombinace Business Red tarifů (Business Red Super, Business Red Extra – původně Business Red 10+10 GB a Business Red Maxi – původně Business Red 20+20 GB) pouze pro firemní zákazníky, které zákazník vlastní nebo si nově pořídí

Jedná se o následující Tarify:

 • **Start 130 minut – Balíček 130 minut do všech sítí, Mobilní připojení 1GB a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
 • **Start 250 minut – Balíček 250 minut do všech sítí, Mobilní připojení 1GB a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
 • Red Basic Lite – balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Mobilní připojení 1 GB, Zvětšení datového balíčku - 2 GB Naplno.
 • **Red Basic (původně Red 2 GB) – balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 4 GB + 2 GB v aplikaci Můj Vodafone a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
 • Red Basic+ –  balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Mobilní připojení 10 GB.
 • **Red Standard (původně Red 5+5 GB) – balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 5 GB + 5 GB v aplikaci Můj Vodafone a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
 • **Red Extra (původně Red 10+10 GB) – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, které nabízí neomezené volání do všech sítí v rámci ČR a 1000 volných minut na volání z ČR do zemí v regionu 1 + Andorra, Kanada, Monako, San Marino, Švýcarsko a USA, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 10 GB + 10 GB v aplikaci Můj Vodafone a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
 • **Red Maxi (původně Red 20+20 GB) – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, které nabízí neomezené volání do všech sítí v rámci ČR a 1000 volných minut na volání z ČR do zemí v regionu 1 + Andorra, Kanada, Monako, San Marino, Švýcarsko a USA, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 20 GB + 20 GB v aplikaci Můj Vodafone, balíček služby Roaming na den na 7 dnů pro vybrané země Světa a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
 • Business Red Super – balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 20 GB a VPN Firma neomezeně pro firemní zákazníky.
 • **Business Red Extra (původně Business Red 10+10 GB) – balíček Volání neomezeně, Volání do zahraničí 300 min – Business zóna & EU ****, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 10 GB + 10 GB v aplikaci Můj Vodafone a VPN Firma neomezeně pro firemní zákazníky.
 • **Business Red Maxi (původně Business Red 20+20 GB) – balíček Volání neomezení, Volání do zahraničí 300 min – Business zóna & EU ****, Volání v zahraničí 300 min - Business zóna***, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 20 GB + 20 GB v aplikaci Můj Vodafone a VPN Firma neomezeně pro firemní zákazníky.
 • Vodafone neomezený – balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Neomezená data, Navýšení rychlosti super a pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
 • Vodafone neomezený Basic – balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Neomezená data a pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně. Tarif nelze aktivovat samostatně, pouze v rámci speciálních nabídek.
 • **Sdílená data k hlavní SIM „Red Naplno člen“ – služba dostupná pouze v rámci přednastavených tarifů Red, Business Red a Start. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Maximální počet sdílených SIM k tarifům jsou 3. Sdílená SIM „Red Naplno člen“ není kombinovatelná s jakýmkoli hlasovým ani SMS balíčkem – ceny za volání a SMS jsou dané dle aktuálního ceníku. Sdílená data je možné využívat pouze v rámci paušální platební metody.

3. Mobilní data o hodnotě 2, 5 GB, 10 GB a 20 GB je možné si k uvedeným tarifům aktivovat v aplikaci Můj Vodafone, a to na každé zúčtovací období. Data budou v aplikaci dostupná pro aktivaci nejdříve za 48 hodin od aktivace tarifu. Data bude možné využívat nejpozději 24 hodin od jeho aktivace. Pokud chce zákazník data využívat každé zúčtovací období, musí si balíček dat každé zúčtovací období v aplikaci Můj Vodafone aktivovat. Pokud zákazník svůj tarif změní, ztrácí nárok na balíček dat v aplikaci Můj Vodafone a balíček dat je deaktivován nejpozději k půlnoci dne zrušení tarifu. Výše mobilních dat v aplikaci Můj Vodafone dle tarifu:

 • Red Basic (původně Red 2 GB): 2 GB v aplikaci Můj Vodfaone
 • Red Standard (původně 5+5 GB): 10 GB v aplikaci Můj Vodafone
 • Red Extra (původně Red 10+10 GB), Business Red Extra (původně Business Red  10+10 GB): 20 GB v aplikaci Můj Vodafone
 • Red Maxi (původně Red 20+20 GB), Business Red Maxi (původně Business Red 20+20 GB): 20 GB v aplikaci Můj Vodafone

4. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné.

5. Tarify nelze kombinovat s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data, Připojení za zahraničí na den, Připojení ze zahraničí na stálo, Po svém, Bez Obav, Program rodina, Promo Sólo natrvalo, Sólo, Blokace dat, Neomezené volání v síti, Neomezené volání na pevnou.

6. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace, dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení na měsíc. Změna (deaktivace) služby VPN firma neomezeně nemá vliv na Tarifní balíček. Pokud zákazník při uzavření smlouvy nebo v průběhu čerpání Tarifu aktivuje službu Vodafone Roaming na den, má možnost kdykoliv tuto službu deaktivovat a bezplatně přejít na Vodafone World Roaming, který bude účtován dle aktuálního ceníku (vyjma tarifu Red 20+20 GB). Pokud si zákazník změní tarifu Red 20+20 GB přednastavený roaming na Vodafone World Roaming, tak nemůže čerpat balíček služeb Roaming na den.

7. Pravidla služeb individuálních komponent, které není možné samostatně aktivovat:

 • 130/250 minut do všech sítí – volné jednotky na volání na všechny mobilní a pevná čísla v ČR, volání nad rámec volných minut je 3,49 Kč vč. DPH a je účtováno po minutách s tarifikací 60+60. Nevyčerpané volné jednotky se převádějí do následujícího zúčtovacího období. V případě převodu volných jednotek v rámci balíčků jsou nejprve čerpány volné jednotky příslušející k aktuálnímu zúčtovacímu období a následně převedené volné jednotky
 • Volání neomezeně + zahraničí 1000 – nabízí neomezené volání do všech sítí ČR (mobilní a pevná čísla) a 1000 volných minut na volání do zemí v regionu 1 a Slovenska s vteřinovou tarifikací.
 • Vodafone Roaming na den – 7 dní, vybrané země Svět. Balíček je možné využít pouze při aktivní službě Roaming na den.
 • Neomezené SMS Vodafone Fér – neomezené smsky na všechna mobilní čísla v rámci ČR.
 • Neomezené volání do všech sítí - nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla).
 • ***Volání v zahraničí 300 min - Business zóna – nabízí volání ze zemí Business zóny: Albánie, Austrálie, Argentina, Brazílie, Černá Hora, Čína, Egypt, Ghana, Gruzie, Hongkong, Chile, Indie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Katar, Kazachstán, Korejská republika, Mexiko, Nový Zéland, Peru, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Švýcarsko, Tajwan, Turecko, Ukrajina, Spojené státy americké****Volání do zahraničí 300 min – Business zóna & EU – nabízí volní do zemí Business zóny a Evropské unie: Alandy, Albánie, Argentina, Austrálie Belgie, Brasilie, Bulharsko, Černá hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Ghana, Gibraltar, Georgia, Guadeloupe, Guernsey, Hong Kong, Chile, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, JAR, Kanada, Katar, Kazachstán, Korejská republika, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Litva, Lucemburk, Maďarsko, Malta, Martinik, Mexiko, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Man ostrov, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Reunion, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Saudská Arábie, Singapur, Slovensko, Spojené Arabské Emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tajwan, Turecko, Ukrajina, USA, Vatikán, Velká Británie
 • Datové tarify – Mobilní připojení 1 GB, Mobilní připojení 10 GB, Data Naplno 4GB, Data Naplno 5 GB, Data Naplno 10 GB, Data Naplno 20 GB a Zvětšení datového balíčku - 2 GB Naplno. Po vyčerpání základního datového objemu jsou data účtována dle aktuálního ceníku.
 • Neomezená data – neomezená mobilní data na území ČR.
 • Navýšení rychlosti super.
 • Pro jednotlivé technologie platí následující rychlosti:

Parametry Služby Vodafone Neomezený

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

Technologie

Mb/s

Mb/s

Mb/s

Mb/s

2G

EDGE

0,2

0,1

0,1

0,04

3G

HSPA+

2

2

2

2

4G

LTE 900

2

2

2

2

4G

LTE 800

2

2

2

2

4G

LTE 2100

2

2

2

2

4G

LTE 1800

2

2

2

2

4G

LTE-A

2

2

2

2

5G

1800

2

2

2

2

5G

2100

2

2

2

2

5G

3700

2

2

2

2

Parametry Služby Navýšení rychlosti - super

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

Technologie

Mb/s

Mb/s

Mb/s

Mb/s

2G

EDGE

0,2

0,1

0,1

0,04

3G

HSPA+

10

5

10

5

4G

LTE 900

10

4

10

4

4G

LTE 800

10

10

10

10

4G

LTE 2100

10

10

10

10

4G

LTE 1800

10

10

10

10

4G

LTE-A

10

10

10

10

5G

1800

10

10

10

10

5G

2100

10

10

10

10

5G

3700

10

10

10

10

Pro službu Navýšení rychlosti – Platinum platí maximální parametry pro jednotlivé síťové technologie dle odstavce 17. těchto podmínek.

8. Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotext, dárcovské SMS apod.). Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).

9. Doba platnosti Tarifů a jejich jednotlivých balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifů či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.

10. Paušální platba za jednotlivé Tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena Tarifu i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).

11. Při změnách/rušení Tarifů, Zvětšení datového baličku či balíčků Data Naplno nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl Tarif či balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při deaktivaci/změně jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami však nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn. deaktivací zákazník o nevyčerpané jednotky přichází, výjimkou je balíček 130/250 minut do všech sítí, kdy zákazníkovi volné jednotky z balíčků převedeme a dochází k proúčtování. V případě změny z Tarifu na jiný Tarif, který obsahuje shodný hlasový či SMS balíček dochází ke ztrátě nevyužitých volných jednotek z původního hlasového balíčku.

12. U balíčků obsahujících neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.

13. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či datování (např. způsob užívání neomezeného volání či datování vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či datování způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části. Společnost Vodafone si vyhrazuje možnost v souladu s nařízením (EU) (č. 531/2012 uplatňovat omezení spočívající v neposkytování služeb regulovaného roamingu a uplatňovat datový objem pro čerpání datových služeb v zemích EU bez příplatku. Aktuální výše datového objemu je uvedena v Ceníku a tato výše bude aktualizována dle podmínek uvedeného nařízení EU.

14. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.

15. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

16. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.

17. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro smlouvy, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

18. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

19. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

20. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 16.10. 2023 a nahrazují podmínky z 26.2.2023