Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Ještě výhodnější spojení od Vodafonu“ pro firemní zákazníky

1. Kdo může nabídku využít

Nabídku mohou využít všichni noví i stávající zákazníci, kteří si nově pořídí níže uvedené služby pevného internetu, buď samostatně, nebo uvedenou kombinaci služeb mobilního tarifu a pevného internetu (tzv. Kombinovaná nabídka).

Pro zákazníka, který je právnickou osobou, je podmínkou současné uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem
k Minimálnímu měsíčnímu plnění nebo rámcové smlouvy se závazkem.

Stávající zákazník může nabídku využít při změně pevného internetu na vyšší rychlost, pokud se tím zároveň navýší jeho měsíční cena za pevný internet (navýšení měsíční ceny za službu se počítá z ceny bez modemu a po uplatnění všech slev).

Stávající zákazník může nabídku využít i při aktivaci nové, tzv. Kombinované nabídky, nebo při aktivaci nové služby do Kombinované nabídky, pokud se tím navýší její měsíční cena.

Nabídka je určena právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Nabídka není určena spotřebitelům a nevztahuje se na zákazníky, kteří za posledních 6 měsíců využili Promo: Vánoce 2021, „Gigabit – výhodně napořád“ a „To nejlepší od Vodafonu“.

Nabídku nelze kombinovat s jinou nabídkou zvýhodněné ceny na některý z tarifů.

Nabídka není určena pro zákazníky Vodafone OneNet.

2. Aktivace a deaktivace nabídky

K aktivaci nabídky vedou hned tři cesty. Zastavte se v naší prodejně, pokud to chcete probrat osobně, případně zavolejte na Vodafone zákaznickou linku, nebo to jednoduše vyřešíte online v našem eShopu.

2.1 Aktivace samostatného pevného internetu

Nabídka se vztahuje na služby Pevný internet Kabel Profi 500 Mb/s a Pevný internet Kabel Profi 1 Gb/s.

Při aktivaci této nabídky získají zákazníci zvýhodnění na měsíční Vyúčtování na příslušnou službu v této výši: 31% sleva na měsíční poplatek za službu Pevný internet Kabel Profi 500 Mb/s (bývalá síť exUPC) nebo 23% sleva na měsíční poplatek za službu Pevný internet Kabel Profi 1Gb/s (bývalá síť exUPC).

2.2 Aktivace Kombinované nabídky

Nabídka se vztahuje na kombinaci některého z těchto mobilních tarifů:

A) Start 250 Minut, Red Basic, Vodafone Neomezený Business Basic, Vodafone Neomezený Business Super, Vodafone Neomezený Business Premium 5G,

a některé z těchto služeb pevného internetu:

B) Pevný internet Kabel Profi 200 Mb/s, Pevný internet Kabel Profi 350 Mb/s, Pevný internet Kabel Profi 500 Mb/s, Pevný internet Kabel Profi 1 Gb/s, Pevný internet 1 Gb/s.

V případě aktivace libovolné kombinace mobilního tarifu pod bodem A) a pevného internetu pod bodem B) získá zákazník slevu na pevný internet v této výši:

37% slevu na měsíční poplatek za službu Pevný internet Kabel Profi 200 Mb/s (bývalá síť exUPC),

30% slevu na měsíční poplatek za službu Pevný internet Kabel Profi 350 Mb/s (bývalá síť exUPC),

42% slevu na měsíční poplatek za službu Pevný internet Kabel Profi 500 Mb/s (bývalá síť exUPC),

34% slevu na měsíční poplatek za službu Pevný internet Kabel Profi 1 Gb/s (bývalá síť exUPC) nebo 

34% slevu na měsíční poplatek za službu Pevný internet 1 Gb/s.

Výše uvedená sleva je u právnických osob omezena na dobu trvání smlouvy se závazkem (nejdéle na 24 měsíců).

V případě změny některého z tarifů na jiný tarif nebo deaktivace některého z tarifů se sleva automaticky deaktivuje a zákazník hradí cenu dle aktuálního ceníku, která je
v době změny v aktuální nabídce.

Zvýhodnění se nevztahuje na poplatky za pronájem modemu, které činí:

A) Poplatek 70 Kč za pronájem modemu u služeb: Pevný internet Kabel Profi 200 Mb/s, Pevný internet Kabel Profi 350 Mb/s a Pevný internet Kabel Profi 500 Mb/s.

B) Poplatek 100 Kč za pronájem modemu je u služeb: Pevný internet 1 Gb/s, Pevný internet Kabel 1 Gb/s.

3. Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, podmínky služby Vodafone Pevný internet, podmínky příslušných mobilních tarifů, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz/internet .

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby), se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz , nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle či deaktivovat slevy. Na danou slevu nevzniká právní nárok.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Nabídka platí do 31.12. 2022.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 7.11. 2022 a nahrazují podmínky ze dne 7.9. 2022.