Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Nabídka tarifu Neomezený Basic + za zvýhodněnou cenu 697 Kč

PRO KOHO JSME NABÍDKU PŘIPRAVILI

Nabídku tarifu „Neomezený Basic + za zvýhodněnou cenu 697 Kč“ (dále jen “Tarif“) jsme připravili pro zákazníky, kteří si u nás aktivují nové telefonní číslo nebo si přenesou telefonní číslo od jiného operátora v ČR k Vodafone.

Nabídka je určena také pro naše stávající zákazníky, kteří budou měnit svou platební metodu z dobíjecí karty na pravidelné vyúčtování nebo změnou tarifu navýší svoji měsíční platbu za tarif.

Nabídka není určena pro právnické osoby, pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou, ani pro zákazníky Vodafone OneNet. Ti si ale určitě vyberou z jiných na míru šitých nabídek.

JAK NABÍDKA FUNGUJE A JAK JI ZÍSKAT

Pokud si u nás aktivujete nové telefonní číslo nebo si k nám přenesete své telefonní číslo od jiného operátora v ČR nebo se rozhodnete změnit svou platební metodu z dobíjecí karty na pravidelné vyúčtování, či navyšujete na svém stávajícím řešení měsíční platbu za službu, můžete na příslušném telefonním čísle využít naší nabídky a získat od nás „Tarif“, který se skládá z tarifu Neomezený Basic + se 7% slevou celkově za 697 Kč.

KDE SI NABÍDKU POŘÍDÍTE?

Jednoduše online v našem eShopu na stránce www.vodafone.cz, na našich prodejnách, či infolince.

CO BYSTE JEŠTĚ MĚLI VĚDĚT

  • V ceně Tarifu dle této nabídky není volání do zahraničí ani další doplňkové služby. Účtování služeb poskytovaných nad rámec Tarifu se řídí platným Ceníkem služeb.
  • Volné jednotky neomezeného volání nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou.
  • Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifu, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
  • Paušální platba za Tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude naúčtována poměrná částka.
  • Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný).

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, podmínky služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně v elektronických materiálech na stránkách www.vodafone.cz.
  • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.
  • Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
  • V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu či deaktivovat slevy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2023 a platí do dne 30. 9. 2023