Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Vodafone Digiakademie: kurz Digitální podnikání

  • Nabídka je určena novým i stávajícím firemním zákazníkům (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající).
  • Firemní zákazníci obdrží na svůj e-mail unikátní kupon, který jim do 31.12.2022 umožní přístup do online kurzu Digitální podnikání na vodafone.digicamp.cz. V rámci této nabídky získají zákazníci 100% slevu na online kurz Digitálního podnikání vytvořeného speciálně pro zákazníky Vodafone.
  • Stávající firemní zákazníci obdrží unikátní kupon nejpozději do 20.6.2022. Noví firemní zákazníci obdrží kupon do 5 pracovních dnů od aktivace libovolné služby.
  • Zákazníci, kterým bude kupon odeslán, jej budou mít k dispozici také v Internetové samoobsluze (včetně aplikace Můj Vodafone) v sekci Můj účet, Zprávy z Vodafone.
  • Podmínkou pro zaslání kuponu je poskytnutí e-mailové adresy a poskytnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze nastavit v Internetové samoobsluze (včetně aplikace Můj Vodafone). Zákazníci OneNet mohou souhlas se zasíláním obchodních sdělení změnit pouze na vlastní žádost (zasláním požadavku na svého konzultanta osobní péče).
  • Kurz zajišťuje Vodafone na platformě společnosti Digicamp s.r.o., IČ: 06176160, se sídlem: Praha 10, Korunní 2569/108, PSČ: 101 00. Pro přístup do online kurzu se zákazník musí na této platformě registrovat za podmínek společnosti Digicamp s.r.o.; registrací do platformy dává zaregistrovaný souhlas ke zpracování osobních údajů společnosti Digicamp s.r.o.
  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.6.2022. Nabídka platí do 31.12.2022.