Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabídky #jetovtobě Neomezený

Nabídka #jetovtobě Neomezený (dále jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone, kteří:

  • jsou spotřebiteli (tzn. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání);
  • jsou držiteli platného průkazu ISIC;
  • splňují podmínku věku od 6 do 26 let včetně

Nabídka není určena pro firemní zákazníky a zákazníky OneNet.

Vodafone má právo provést vizuální kontrolu fotografie umístěné na průkazu ISIC v porovnání s osobou požadující aktivaci Tarifu. Dále má Vodafone právo provést kontrolu průkazu ISIC za účelem ověření jeho platnosti, a to jak vizuální, tak systémovou kontrolu realizovanou prostřednictvím ověření čísla průkazu ISIC ve verifikačním a evidenčním systému společnosti GTS ALIVE, která je oficiálním vydavatelem mezinárodního identifikačního průkazu ISIC (dále jen
„Průkaz ISIC“) v České republice.

V rámci Nabídky zákazník získá:

  • slevu ve výši 55 % ze základní ceny tarifu Vodafone Neomezený při nejnižší nabídce 4 sim karet na 12 měsíců od aktivace tarifu.
  • Nabídku lze v případě nových i stávajících zákazníků aktivovat na kterékoli prodejně Vodafone, po telefonu, v internetové samoobsluze Můj Vodafone na muj.vodofone.cz a v eShopu Vodafonu na internetových stránkách www.vodafone.cz.

Sleva ze základní ceny Tarifu poskytovaná v rámci Nabídky se nevztahuje na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků. Účtování služeb poskytovaných v rámci Tarifu se řídí Podmínkami tarifů Vodafone neomezený, Red, Business Red a tarifů Start Tarif v rámci Nabídky nelze využívat s předplacenou platební metodou.

Pokud je zákazník starší 18 let, aktivuje se nabídka přímo uživateli telefonního čísla.

Pokud o aktivaci Nabídky žádá nový nebo stávající zákazník mladší 15 let, může tak učinit prostřednictvím svého zákonného zástupce. Pokud je zákazník ve věku od 15 do 18 let může požádat o aktivaci Nabídky bez závazku. Tato Nabídka pak bude aktivována přímo uživateli telefonního čísla.

Po nabytí zletilosti dítěte je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Vodafonu a požádat o převod smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací na telefonním čísle využívajícím Nabídku na zletilé dítě.

Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání Nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání Nabídky některou z podmínek pro získání Nabídky nebo dojde k deaktivaci Tarifu. Podmínky Nabídky #jetovtobě Neomezený se přitom posuzují v okamžiku aktivace Nabídky a dále v okamžiku ukončení platnosti slevy ze základní ceny Tarifu poskytované v rámci Nabídky. Pokud zákazník v tomto okamžiku nadále plní podmínky pro získání Nabídky #jetovtobě Neomezený, bude mu Nabídka (tj. sleva ze základní ceny tarifu Vodafone Neomezený při nejnižší nabídce 4 sim karet dle bodu 3.a těchto Podmínek) automaticky poskytnuta na období dalších 12 měsíců. Pokud zákazník podmínky Nabídky #jetovtobě Neomezený v tomto okamžiku nesplňuje, bude mu Nabídka deaktivována a Vodafone bude zákazníkovi účtovat základní cenu Tarifu Vodafone neomezený, Red, Business Red a tarifů Start tarifu při nejnižší nabídce 4 sim karet. Po deaktivaci Nabídky může zákazník znovu požádat o její aktivaci, pokud splní opět všechny její podmínky.

Zákazník, který využil Nabídku (dále jen „Uživatel“). Stávající zákazníci Vodafone s předplacenou platební metodou musí před aktivací Nabídky #jetovtobě Neomezený nejprve změnit platební metodu na paušální. Změnu lze provést na kterékoli prodejně Vodafone.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky tarifů Vodafone neomezený, Red, Business Red a tarifů Start a platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby). Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost GTS ALIVE, rozumí se tím GTS ALIVE s.r.o. se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7-Holešovic, IČO: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky poskytování této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. 9. 2020