Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „29% sleva na Red Basic+“ pro nefiremní zákazníky

PRO KOHO JSME NABÍDKU PŘIPRAVILI

Nabídku mohou využít všichni noví zákazníci, kteří si přenesou telefonní číslo od jiného operátora v ČR k Vodafone nebo si pořídí nové telefonní číslo. Nabídka je také určena pro zákazníky, kteří budou měnit svou platební metodu z dobíjecí karty na vyúčtování. 

Nabídka je určena pouze spotřebitelům, nemohou ji tedy využít právnické osoby, ani podnikající fyzické osoby. Nabídka není určena zákazníkům SAZKAmobil.

Nabídku nelze kombinovat s jinou nabídkou zvýhodněné ceny na některý z tarifů.

2. Aktivace a deaktivace nabídky

Nabídku lze aktivovat online v e-shopu na vodafone.cz

Při aktivaci tarifu Vodafone Red Basic+ v období od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024 získá zákazník časově neomezenou slevu ve výši 29 % z ceníkové ceny tarifu.

Pokud zákazník změní tarif na jiný, zákazník o slevu nenávratně přichází a při opětovné aktivaci tarifu Red Basic+ nebude sleva poskytnuta.

3. Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, Podmínky tarifů Vodafone neomezený, Red, Business Red a tarifů Start - Vodafone.czplatný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách https://www.vodafone.cz/.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby), se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz , nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle či deaktivovat slevy. Na danou slevu nevzniká právní nárok.

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.

Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2024 a platí do 31.7.2024