Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Promo akce tarifů Red a Business Red (účinné od 25. 10. 2019)

Nabídka tarifů Red a Business Red je určena všem zákazníkům Vodafone (dále též jen „Nabídku“). Jedná se o následující nabídku:

 

 • Red 5+5 GB – balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 5 GB + 10 GB v aplikaci Můj Vodafone a pouze pro firemní zákazníky VPN Firma neomezeně.
 • Red 5+5 GB + balíček Zvětšení datového balíčku – 5 GB Naplno: balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 5 GB + 10 GB v aplikaci Můj Vodafone, Zvětšení datového balíčku – 5 GB Naplno a v případě firemních zákazníků také VPN Firma neomezeně.
 • Red 10+10 GB + balíček Zvětšení datového balíčku – 10 GB Naplno: balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, které nabízí neomezené volání do všech sítí v rámci ČR a 1000 volných minut na volání z ČR do zemí v regionu 1 + Andorra, Kanada, Monako, San Marino, Švýcarsko a USA, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 10 GB + 20 GB v aplikaci Můj Vodafone, Zvětšení datového balíčku – 10 GB Naplno a v případě firemních zákazníků také VPN Firma neomezeně.
 • Red 20+20 GB + balíček Připojení bez kabelu naplno – Neomezeně: balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, které nabízí neomezené volání do všech sítí v rámci ČR a 1000 volných minut na volání z ČR do zemí v regionu 1 + Andorra, Kanada, Monako, San Marino, Švýcarsko a USA, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 20 GB + 20 GB v aplikaci Můj Vodafone, balíček služby Roaming na den na 7 dnů pro vybrané země Světa, Připojení bez kabelu naplno – Neomezeně*a v případě firemních zákazníků také VPN Firma neomezeně. . U této kombinace není možné využít službu sdílená data k hlavní SIM „Red Naplno člen“.
 • Business Red 10+10 GB + balíček Zvětšení datového balíčku – 10 GB Naplno: balíček Volání neomezeně, Volání do zahraničí 300 min – Business zóna & EU, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 10 GB + 20 GB v aplikaci Můj Vodafone, Zvětšení datového balíčku – 10 GB Naplno a v případě firemních zákazníků také VPN Firma neomezeně.
 • Business Red 20+20 GB + balíček Připojení bez kabelu naplno - Neomezeně:  balíček Volání neomezení, Volání do zahraničí 300 min – Business zóna & EU, Volání v zahraničí 300 min - Business zóna, balíček Neomezené SMS Fér, Data Naplno 20 GB + 20 GB v aplikaci Můj Vodafone, Připojení bez kabelu naplno – Neomezeně* a v případě firemních zákazníků také VPN Firma neomezeně. U této kombinace není možné využít službu sdílená data k hlavní SIM „Red Naplno člen“.

*datový balíček „Připojení bez kabelu Naplno - Neomezeně“ – mobilní data na území ČR bez omezení objemů (FUP) nebo rychlostí (tj. balíček umožňuje čerpat data i nad rámec datového objemu, který je v rámci tarifu uveden).

 1. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či datování (např. způsob užívání neomezeného volání či datování vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či datování způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části. Společnost Vodafone si vyhrazuje možnost v souladu s nařízením (EU) (č. 531/2012 uplatňovat omezení spočívající v neposkytování služeb regulovaného roamingu a uplatňovat datový objem pro čerpání datových služeb v zemích EU bez příplatku. Aktuální výše datového objemu je uvedena v Ceníku a tato výše bude aktualizována dle podmínek uvedeného nařízení EU.

 2. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období

 3. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

 4. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.

 5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Podmínky tarifů Vodafone neomezený, Red, Business Red a tarifů Start, Tarifů na míru, Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro smlouvy, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

 6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

 7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

 8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.10.2019.