Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky „Dětské chytré hodinky s tarifem“

  1. Nabídka dětských chytrých hodinek s tarifem (dále jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím zákazníkům Vodafone.
  2. V rámci Nabídky může zákazník získat slevu 70 % na měsíční poplatek tarifu Start 100, který je určen pro zajištění provozu dětských chytrých hodinek, se závazkem na 24 měsíců k minimálnímu měsíčnímu plnění 50 Kč.
  3. Podmínkou poskytnutí slevy na tarif uvedený v bodu 2 je pořízení dětských chytrých hodinek.
  4. Nabídka není určena pro firemní zákazníky, zákazníky s rámcovou smlouvou a zákazníky Vodafone OneNet. Nabídku nelze aktivovat na předplacených kartách Vodafone.
  5. Nabídku lze získat na prodejnách, eShopu a prostřednictvím telefonních linek Vodafone.
  6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky tarifů Start a Naplno, Podmínky poskytování datových služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  8. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  9. Všechny ceny uvedené v těchto podmínkách jsou včetně 21 % DPH.
  10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2019.

Vytisknout