Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky „Výměna prasklého displeje zdarma na 6 měsíců zdarma pro iPhone“

1. Nabídka „Výměna prasklého displeje zdarma na 6 měsíců zdarma pro iPhone“ (dále jen “Nabídka”) je určena novým i stávajícím zákazníkům Vodafone, kteří splňují následující podmínky:

a) zakoupí si v období od 14. 11. 2022 do 31. 1. 2023 iPhone k zákaznickému účtu, na kterém je tarif s platební metodou vyúčtování,

b) v období do 6 měsíců od koupě telefonu uplatní nárok na opravu prasklého displeje či vrchního skla displeje telefonu.

2. Tato Nabídka není určena pro zákazníky Vodafone OneNet.

3. Tato Nabídka se nevztahuje na jiná poškození displeje či vrchního skla displeje telefonu, např. rýhy, vrypy, škrábance. Také se nevztahuje na ochranné nalepovací sklo na displej telefonu či podobné příslušenství.

4. Zákazník může uplatnit nárok na výměnu prasklého displeje či vrchního skla displeje zdarma do 6 měsíců od koupě telefonu.

5. U jednoho telefonu lze uplatnit výměnu prasklého displeje či vrchního skla displeje zdarma pouze jednou.

6. Výměnu prasklého displeje či vrchního skla displeje zdarma lze uplatnit jedním z těchto způsobů:

a) návštěvou prodejny Vodafone,

b) zasláním telefonu spolu se záručním listem nebo dokladem o koupi (fakturou), žádostí o opravu, kontaktem a zpáteční adresou na adresu: Muff Logistic, reklamační oddělení WHS, Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10.

7. V případě zjištění více vad na telefonu, má zákazník právo reklamovat ostatní vady telefonu dle standardních podmínek, které specifikuje Reklamační řád.

8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb, Podmínky služby Vodafone splátky a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.

9. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (a její síť, produkty a služby).

10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 14. 11. 2022.