Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky k tarifu učitel

Nabídku je časově omezená do 31.12.2020

Nabídka pro učitele (dále jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone, kteří:

 • Jsou spotřebiteli a vykonávají práci učitele na všech úrovních vzdělávání

Nabídka není určena pro firemní zákazníky a zákazníky OneNet a zákazníky s předplacenou platební metodou.

 • Vodafone má právo provést kontrolu, že se skutečně jedná o učitele. V případě jakýchkoli pochybností si Vodafone vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi ověření, že se skutečně jedná o učitele. V případě, že se prokáže neoprávněné čerpání této nabídky, má Vodafone právo služby omezit či zrušit.
V rámci Nabídky zákazník získá:
  • slevu ve výši 25 % ze základní ceny tarifu Vodafone Neomezený při nejnižší nabídce 3 a více sim karet na 12 měsíců od aktivace tarifu
  • podmínkou pro získání této nabídky je mít aktivovaný pevný internet od Vodafone.

Nabídku lze v případě nových i stávajících zákazníků aktivovat na www.vodafone.cz/ucitel

Sleva ze základní ceny Tarifu poskytovaná v rámci Nabídky se nevztahuje na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků. Účtování služeb poskytovaných v rámci Tarifu se řídí Podmínkami tarifů Vodafone neomezený, Red, Business Red a tarifů Start

  • Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání Nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání Nabídky některou z podmínek pro získání Nabídky nebo dojde k deaktivaci Tarifu. Podmínky Nabídky tarifu učitel se přitom posuzují v okamžiku aktivace Nabídky a dále v okamžiku ukončení platnosti slevy ze základní ceny Tarifu poskytované v rámci Nabídky.
  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Podmínky Tarifu učitel a platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky poskytování této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.
  • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 12.11.2020