Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky Vodafone Digiakademie: kurz Online Marketing

  • Nabídka je určena novým i stávajícím firemním zákazníkům (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající).
  • Firemní zákazníci obdrží na svůj e-mail unikátní kupon, který jim do 31.12.2022 umožní přístup do online kurzu na vodafone.digicamp.cz. V rámci této nabídky získají zákazníci 100% slevu na online kurz online marketingu vytvořeného speciálně pro zákazníky Vodafone společností Digicamp s.r.o., IČ: 061 76 160, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10.
  • Stávající firemní zákazníci obdrží unikátní kupon nejpozději do 15.10.2021. Noví firemní zákazníci obdrží kupon do 5 pracovních dnů od aktivace libovolné služby.
  • Zákazníci, kterým bude kupon odeslán, jej budou mít k dispozici také v Internetové samoobsluze (včetně aplikace Můj Vodafone) v sekci Můj účet, Zprávy z Vodafone.
  • Podmínkou pro zaslání kuponu je poskytnutí e-mailové adresy a poskytnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze nastavit v Internetové samoobsluze (včetně aplikace Můj Vodafone). Zákazníci OneNet mohou souhlas se zasíláním obchodních sdělení změnit pouze na vlastní žádost (zasláním požadavku na svého konzultanta osobní péče).
  • Zákazník bere na vědomí, že Vodafone poskytuje pouze slevu na poskytnutí online kurzu, který zajišťuje společnost Digicamp s.r.o., IČ: 06176160, se sídlem: Praha 10, Korunní 2569/108, PSČ: 101 00. Pro přístup do online kurzu se zákazník musí na této platformě registrovat za podmínek společnosti Digicamp s.r.o.; registrací do platformy dává zaregistrovaný souhlas ke zpracování osobních údajů společnosti Digicamp s.r.o. Vodafone neodpovídá za obsah ani kvalitu online kurzu. Veškeré reklamace či požadavky ohledně této služby je zákazník povinen uplatňovat přímo u společnosti Digicamp s.r.o. Více informací o nabídce najdete na vodafone.digicamp.cz
  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
  • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

10. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.6.2022. Nabídka platí do 31.12.2022.