Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Sleva na zařízení až 6.000Kč“ k tarifům #jetovtobě

Na úvod, abychom si rozuměli, jen pár základních pojmů:

Minimální měsíční plnění (MSL) je smluvní závazek mezi zákazníkem a Vodafonem, ve kterém se zákazník zavazuje plnit každý měsíc po dobu 2 let (24 Vyúčtování) určitou částku.

Volací Jistina je vratná finanční záloha, kterou nám nový zákazník zaplatí při nákupu zařízení se slevou. Peníze zákazníkovi vrátíme hned po prvních 3 řádně zaplacených Vyúčtováních.

Nový zákazník – paušální zákazník, který je s námi méně než 12 měsíců.

Věrný zákazník – paušální zákazník, který je s námi minimálně 12 měsíců a jeho celková útrata je za poslední 3 měsíce alespoň 150 Kč měsíčně.

PRO KOHO JSME NABÍDKU PŘIPRAVILI

Nabídku „Sleva na zařízení až 6.000 Kč“ (dále jen „Nabídka“) jsme připravili jak pro nové, tak pro stávající zákazníky Vodafonu, kteří splňují podmínky uvedené níže a nově zavážou se k Minimálnímu měsíčnímu plnění na 24 měsíců ve výši uvedené níže.

Protože pro poskytnutí slevy je nutné uzavřít smlouvu se závazkem, je nezbytné, aby zákazník byl starší 18 let. Pokud má tarif využívat osoba mladší 18 let, je nezbytné, aby smlouvu se závazkem namísto zákazníka uzavřel jeho zákonný zástupce.

Nabídka není určena pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a zákazníky Vodafone OneNet. Ti si ale určitě vyberou z jiných na míru šitých nabídek.

Nabídka není dále určena pro zákazníky, kteří využili nabídky „Sluchátka Apple AirPods 3. generace (2021) za 1 Kč k #jetovtobě“ a smlouvu se závazkem již mají uzavřenou.

JAK NABÍDKA FUNGUJE A JAK JI ZÍSKAT

Slevu máme připravenou jak pro nové zákazníky, tak i pro ty, kteří už s námi mají společný signál pár let. A pokud nevíte, kam se zařadit, naši prodejci vám rádi poradí. Slevu na zařízení dostáváte jednou za 24 měsíců tzn. jednou za dobu trvání smlouvy (závazku) na dané číslo či službu.

S JAKÝMI TARIFY LZE SLEVU NA ZAŘÍZENÍ UPLATNIT?

Slevu na zařízení můžete využít, pokud si nově pořídíte nebo již máte aktivní jeden z následujících tarifů - #jetovtobě Super+ (pro studenty s ISIC i pro mladé bez ISIC) nebo #jetovtobě Premium 5G (pro studenty s ISIC i pro mladé bez ISIC) a nově uzavřete smlouvu se závazkem Minimálního měsíčního plnění na 24 měsíců. Výše jednotlivých hladin Minimálního měsíčního plnění ke konkrétním tarifním řešením je zobrazena níže.

Výše slevy

Slevu 2.000 Kč můžete využít na chytré telefony, tablety, notebooky, televizor, herní konzole nebo chytré hodinky se SIM/eSIM.

Slevu 4.000 Kč můžete využít na vybraná Samsung zařízení - Samsung Galaxy A55 5G 128 GB a Samsung Galaxy A55 5G 256 GB.

Slevu 5.000 Kč můžete využít na vybrané Samsung zařízení - Samsung Galaxy S23.

Slevu 6.000 Kč můžete využít na vybraná Samsung zařízení - Samsung Galaxy S24 128 GB a Samsung Galaxy S24 256 GB.

Při uzavření smlouvy se závazkem získáváte jednorázovou slevu, kterou můžete využít na jedno z výše uvedených zařízení.

Zařízení si můžete pořídit za hotové nebo na splátky. Pokud jste Nový zákazník, bude třeba složit tzv. jistinu. Pokud čerpáte slevu 2.000 Kč, jistina bude 1.000 Kč. U slevy 4.000 Kč a 5.000 Kč je volací jistina 2.000 Kč. U slevy 6.000 Kč je volací jistina 3.000 Kč. Nebojte, bezpečnostní Volací jistinu vám vrátíme hned, jak uhradíte včas a řádně 3 vystavená Vyúčtování.

Jako věrný zákazník, díky tomu, že už se nějaký ten pátek známe, nemusíte skládat žádnou Volací jistinu.

A TO NENÍ VŠECHNO:

Ať už jste Nový nebo Věrný zákazník, můžete si ke svému telefonnímu číslu pořídit až 2 zařízení na splátky. Detailní informace najdete v  Podmínky služby Vodafone splátky - Vodafone.cz

KDE SI NABÍDKU POŘÍDÍTE?

Ke slevě vedou hned tři cesty. Zastavte se v naší prodejně, pokud to chcete probrat osobně, případně zavolejte na Vodafone zákaznickou linku nebo to jednoduše vyřešíte online v našem eShopu.

DO KDY JE NABÍDKA PLATNÁ?

Nabídka je platná od 1.5.2024 do 30.6.2024.

ZTRÁTA NÁROKU NA TARIF #JETOVTOBĚ NEBO PŘEDČASNÉ ZRUŠENÍ SMLOUVY

Pokud by v průběhu trvání smlouvy se závazkem zákazník ztratil nárok na slevy pro studentský tarif nebo tarif pro mladé:

  • zákazníkovi zůstává tarif bez slev za standardních podmínek, nicméně může přejít na jiný tarif tak, aby jeho cenou plnil svůj závazek
  • nebo, pokud by zákazník přestal plnit závazek k Minimálnímu měsíčnímu plnění a předčasně ukončil smlouvu se závazkem, zaniká na slevu dle této Nabídky nárok a Vodafone je oprávněn doúčtovat poměrnou část poskytnuté slevy za zařízení (1/24 z celkové částky zařízení za každý měsíc zbývající do uplynutí sjednané doby 24 měsíců).

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1.   V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, podmínky nabídky #jetovtobě, podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, podmínky služby Vodafone splátky, podmínky výše uvedených tarifů a služeb, platný ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.

2.   Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

3.   Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

4.   V případě podezření na zneužití nabídky může dojít k omezení nákupu zařízení s nutností uhradit dodatečnou volací jistinu ve výši 10.000 Kč za každé zařízení se slevou. V případě důvodného podezření na zneužití nabídky si vyhrazujeme právo neposkytnout tuto nabídku příslušnému zákazníkovi; o tom bude zákazník včas informován.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2024.