Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Karta na volání“ a „Karta na data“

 1. „Karta na volání“ a „Karta na data“ (dále jen „Nabídka) jsou speciální edice ke Kartě pro partu, které obsahují preaktivovaný Balíček ke kartě FIX na prvních 30 dní v ceně.
 2. Nabídka je určena novým zákazníkům. SIM karty s Nabídkou lze pořídit ve vybraných prodejnách Vodafone, v eShopu na www.vodafone.cz, po telefonu nebo u vybraných partnerů.
 3. Doporučená cena SIM karty s Nabídkou je 200 Kč.
 4. „Karta na volání“ obsahuje:
  • Počáteční extra kredit ve výši 150 Kč, který má platnost 45 dní od aktivace SIM karty a nelze použít na služby třetích stran;
  • Balíček ke kartě FIX – Volání v síti neomezeně první měsíc v ceně.
 5. „Karta na data“ obsahuje:
  • Počáteční extra kredit ve výši 100 Kč, který má platnost 45 dní od aktivace SIM karty a nelze použít na služby třetích stran;
  • Balíček ke kartě FIX – 500 MB dat & SMS v síti neomezeně první měsíc v ceně.
 6. Prodejní místa, kde je nabídka k dispozici, jsou viditelně označena reklamními materiály s vyobrazením nabídky. Nabídka je na vybraných prodejních místech dostupná vždy jen do vyčerpání zásob.
 7. Pro tuto nabídku platí platný Ceník a Podmínky Karty pro partu společnosti Vodafone.
 8. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky poskytování datových služeb a Podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto Podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit Podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 6. 2017.

Vytisknout