Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Aktuální články

Chráníme planetu 27. 5. 2022

Workshop #PartnersForSustainability

S rostoucími cenami energií a výrobních materiálů jsou obnovitelné zdroje energie, energetické úspory a oběhový přístup důležitější než kdy předtím. Právě těmto tématům byl věnován workshop iniciativy #PartnersForSustainability,...

Chráníme planetu 22. 4. 2022

#SwitchToGreen

K příležitosti Dne Země 2022 Vodafone zahájil kampaň #SwitchToGreen. Jejím cílem je povzbudit zákazníky, firmy i širší společnost, aby prostřednictvím drobných změn ve svém každodenním využívání chytrých technologií pomáhala...

Chráníme planetu 13. 1. 2022

Carbon Tracker

Jaká je skutečná uhlíková stopa Česka? Jakým způsobem ji vůbec firmy z různých oborů mají měřit, aby mohly přistoupit na její snižování? I na tyto otázky chce dávat odpovědi platforma Climate & Sustainable Leaders Czech Republic,...

Chráníme planetu 12. 1. 2022

Ekologické SIM karty

Vodafone výrazně zjednodušil pořízení virtuální eSIM, která je vůbec nejekologičtější variantou SIM karty. Aby byl i u plastových karet dopad na životní prostředí co nejmenší, zavede v první polovině letošního roku tzv. Eco-SIM....

Chráníme planetu 2. 12. 2021

Studentská soutěž Czech Envi Thesis zná své vítěze

Mladým lidem není stav životního prostředí lhostejný. Důkazem je soutěž Czech Envi Thesis, která oceňuje nejlepší studentské práce zaměřené na enviromentální témata. V letošním velkém finále se nejlépe umístila Šárka Stříbrská s...

Chráníme planetu 30. 11. 2021

Listopadový Green Business Club řešil energetickou krizi

Aby bylo možné se vzájemně inspirovat a vzdělávat v oblasti udržitelnosti a energetiky, založil Vodafone spolu s ČSOB v dubnu 2019 platformu Green Business Club. Pravidelně se tam schází zástupci nejen velkých firem, nadnárodních...

Chráníme planetu 15. 11. 2021

Vodafone vyhlašuje ECO Pátek

Každý, kdo své nepotřebné zařízení odevzdá k recyklaci na pobočce Vodafonu, může kromě planety přispět i další dobré věci. Peníze z recyklace totiž putují na podporu společensky prospěšných projektů Nadace Vodafone.

Chráníme planetu 1. 11. 2021

Vodafone se zapojil do akce #GivingMobile

Již čtvrtý ročník kampaně #GivingMobile pořádá ve spolupráci s Vodafonem neziskový projekt REMOBIL, a to v rámci celosvětového dne darování #GivingTuesday. Hlavním cílem kampaně je sběr a následná recyklace co největšího počtu...

Chráníme planetu 21. 10. 2021

Národní konference kvality a CSR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality České republiky uspořádalo jubilejní 5. ročník Národní konference kvality a CSR. Kromě novinek z oblasti řízení kvality a společenské odpovědnosti byly představeny...