Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

3. listopadu 2022

ESG Rating 2022

Vodafone uspěl v prvním nezávislém ESG ratingu českého byznysu, který hodnotí nová kritéria společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti. Patří tak mezi deset nejlépe hodnocených firem v České republice.

Ještě před několika lety to pro fimry mohla být marketingová záležitost, dnes je to nutnost. Mluvíme o ESG neboli odpovědném podnikání, které stojí na třech pilířích: 

  • Environmental (životní prostředí)
  • Social (společnost)
  • Governance (správa a řízení společností)

ESG Rating vznikl pro účely porovnání a vzdělávání firem v České republice a měřil vybrané ukazatele v rámci jednotlivých pilířů ESG. Porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. Reagoval tak na nově vznikající direktivy a legislativy Evropské unie, které za určitých podmínek nařizují nefinanční výsledky reportovat.

Byl sestaven Asociací společenské odpovědnosti ve spolupráci s mezinárodně oceňovaným studijním programem CEMS z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho cílem je ukázat, že sbírat nefinanční data se firmě v dlouhodobém horizontu ekonomicky jasně vyplatí, neboť mohou sloužit ke zefektivnění fungování firmy jako takové. V České republice jde o první nezávislý rating, který vychází ze zhruba půl roku trvajícího výzkumu. Hodnotí se to, jak podobrně se firmy jednotlivým tématům v rámci ESG věnují a jak transparentně jsou schopné komunikovat.

Pro pilotní ročník bylo osloveno celkem 762 společností od malých podníků po velké korporace. Do hodnocení se zapojilo 87 firem a bylo vybráno deset z nich, které jsou v ESG aktivitách podle ESG ratingu nejdál. Mezi deset nejlépe hodnocených firem patřil i Vodafone.

Oceněn byl za to, že není povinen vydávat nefinanční zprávu, přesto tak činí na roční bázi ve své Zprávě o udržitelnosti Vodafone Group. Tu tvoří dle požadavků ESG ratingových agentur a nezávislých auditorů. Vysokou míru společenské odpovědnosti vyžaduje i po svých obchodních partnerech. Kromě snižování zátěže pro životní prostředí je také velmi aktivní v oblasti firemní kultury a podpoře inkluze, rovného zacházení a rozvoji zaměstnanců. Velmi dbá na snižování odpadu a jeho recyklaci, hlavně elektroniky. 
Byl oceněn mimo jiné za reporting, snižování ekologické zátěže, aktivity v oblasti firemní kultury a podporu inkluze. 

TOP 10 největších českých firem v ESG (řazeno abecedně):

Albert Česká republika, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, ČSOB, DPD, Komerční banka, MONETA Money Bank, Skupina ČEZ, ŠKODA AUTO, TATRA TRUCKS, Vodafone Czech Republic