Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

2. května 2024

Offsetová osvěta

V centrále společnosti Vodafone uspořádala redakce Ekonews mini konferenci Jak se vyznat v offsetové džungli s podtitulem O offsetech v souvislostech.

Zakoupení tzv. offsetů, kterým se někdy říká také uhlíkové kredity, má firmám umožnit částečně kompenzovat svou uhlíkovou stopu, kterou už nedokážou snížit jiným způsobem. Důvěra v offsety není vysoká, ačkoli budou dříve či později nezbytné.  

Účastníci debaty se shodli, že by pomohl centrální registr projektů. Často skloňované je totiž dvojité započítávání offsetů.  Například v Nestlé se tak hledají způsoby, jak smluvně ošetřit, aby zemědělec dodržoval postupy regenerativního zemědělství a neprodal poté offset ze své půdy pod surovinami znovu. Nesmí si započítávat dvakrát to stejné. 

Vodafone ČR bude řešit nákup offsetů nejpozději za tři roky. Soustředit se chce na projekty, které uhlík z atmosféry stahují, nikoliv na ty, které „jen“ zabraňují vzniku emisí CO2. Těch prvních je ale bohužel minimum, na celosvětovém trhu zhruba 13 % a často se jedná o náročné, drahé a zatím nepříliš dostupné technologie.

Z debaty účastníků také vyplynulo, že firmy i experti by ocenili něco jako centrální informační systém, který by fungoval podle jednotné metodiky. Velké slovo při schvalování offsetových programů mají auditoři. Zpráva o nefinančním reportu totiž bude muset být auditovaná pro firmy, které budou mít povinnost ji zveřejnit. A pokud si firma bude snižovat nákupem uhlíkových kreditů vytvořené emise CO2, bude podléhat kontrole i daný offsetový program.