Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

6. března 2023

Snižování uhlíkových emisí v Brně

Vodafone se přidal k firmám, které pomohou Brnu snížit jeho uhlíkovou stopu o 40 % do roku 2030.

Brno se přidalo k evropské iniciativě měst a obcí, Paktu starostů a primátorů. Jako signatář paktu se dobrovolně zavázalo snížit emise uhlíku na svém území nejméně o 40 % do roku 2030 a zároveň zvýšit svou odolnost vůči dopadům již probíhajících klimatických změn. K tomu mu pomáhají partneři ze soukromého sektoru, mezi které se řadí i Vodafone jako společnost, která se ochranou životního prostředí zabývá dlouhodobě. Spolupráci byla stvrzena podpisem Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny.

Snížení uhlíkové stopy v Brně napomůže série opatření, na kterých bude město s partnery spolupracovat. Jde například o úpravy na budovách, využívání energií z obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti, efektivní využívání vody, rozšíření zeleně v okolí firem, ekologizace vozového parku a podobně.