Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

28. února 2023

Aliance pro bezemisní budoucnost

Aliance pro bezemisní budoucnost (APBB) je otevřené uskupení firem působících na českém trhu, které chce pomáhat státu, byznysu i celé společnosti snižovat emise a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

CÍLE ALIANCE

Před Českem a Evropou stojí momentálně spolu související aktuální a dlouhodobý úkol:

  • ENERGETICKÁ BEZPEČNOST

Je třeba se zbavit energetické závislosti na Rusku a zmírnit změnu klimatu.

  • DEKARBONIZACE

Chceme podpořit vybudování energetické odolnosti a nezávislosti Česka. 

  • NÍZKOEMISNÍ MODELY & TECHNOLOGIE

Snažíme se společně urychlit a usnadnit přechod na nízkoemisní modely a technologie tak, aby české ekonomice a českým firmám nehrozila ztráta konkurenceschopnosti z důvodu jejich pomalé implementace.

  • UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

Ultimátním cílem je uhlíková neutralita do roku 2050 - tedy bezemisní budoucnost.