Jak řešit potíže se sledováním TV přes HD Mediabox?

Následující informace vám pomohou řešit různé potíže, které mohou nastat při sledování TV přes HD Mediabox.

Některé programy nefungují

Nejprve ověřte, že se nejedná o nahlášený výpadek. Kdyby šlo o známý výpadek, počkejte na jeho odstranění, následně by mělo vše automaticky znovu fungovat. V ostatních situacích postupujte podle rad níže.

  • Ukončení vysílání nebo promo nabídky / úprava vaší smlouvy - v samoobsluze Můj Vodafone v sekci Služby ověřte aktuální nastavení tarifu a doplňkových balíčků u vaší smlouvy a zkontrolujte, jestli program patří do vámi používané TV nabídky.
  • Nezaplacené Vyúčtování po splatnosti - programovou nabídku vám obnovíme automaticky do 24 hodin poté, co dostaneme vaši platbu. Stav plateb můžete vidět v samoobsluze Můj Vodafone.
  • Na obrazovce se objevila hláška "Chyba karty podmíněného přístupu" - zkontrolujte, že je dekódovací karta správně vložena do HD Mediaboxu (pokud máte model HD Mediaboxu s bíle podsvíceným displejem, karta se nachází pod vyklápěcím víkem vpravo na předním panelu). Vyjměte kartu ze slotu, otřete suchým hadříkem zlacený čip na kartě a opatrně profoukněte slot na kartu. Vložte kartu zpět do zařízení (vždy čipem nahoru a dozadu, jako byste ji vkládali do bankomatu) a lehce zatlačte. Občas se při správném dotlačení ozve cvaknutí na závěr. Karta by ze slotu měla přesahovat pouze několik milimetrů. Po chvíli by měla chybová hláška „Chyba karty podmíněného přístupu“ na pozicích s kódovanými kanály zmizet (můžete vyzkoušet například na programech Nova HD nebo Prima HD). V případě potřeby postup opakujte. Kdyby ani opakované vyjmutí a zasunutí karty nepomohlo, kontaktujte nás.
  • Na obrazovce se objevuje hláška "Program není objednán" - je potřeba provést obnovení programové nabídky, podrobný postup najdete na této stránce.
  • Úprava programové nabídky krátce po instalaci služeb - během prvních dnů mohou fungovat i programy, které nemáte předplacené.
  • Slabý signál - může se jednat o chybu v zapojení koaxiálního kabelu, jeho poškození, nedostatečné zapojení apod. Ověřte zapojení kabelu a to, zda není poškozený. Doporučujeme vyzkoušet jiný koaxiální kabel. Signál zeslabuje také použitý rozbočovač, zkuste TV napřímo zapojit do účastnické zásuvky. Podívejte se na další informace ke kabelům a rozbočovačům.

Mám potíže s kvalitou obrazu nebo zvuku

Nejprve ověřte, že se nejedná o nahlášený výpadek. Kdyby šlo o známý výpadek, počkejte na jeho odstranění, následně by mělo vše automaticky znovu fungovat. V ostatních situacích postupujte podle rad níže.

Příčina potíží bývá zpravidla na koaxiálním vedení přímo v domácnosti nebo na trase, případně v chybném nastavení HD Mediaboxu. Z principu technologických vlastností digitálního vysílání se pak závady přenosu vyskytují nejčastěji na skupinách programů o stejné frekvenci (tzv. multiplexech), méně často pak na všech kanálech z nabídky společně. Obvyklým projevem digitálních poruch je například rozpad obrazu do kostiček, sekání a trhání, případně kompletní výpadek obrazu, zvuku nebo celého vysílání. Pro odstranění potíží vyzkoušejte naše rady a tipy.

Ověřte, že příčina není v HDMI kabelu (u starších TV u SCART kabelu).

Zkuste kabel vyměnit za jiný, případně vyzkoušejte jiný HDMI vstup na své TV (nezapomeňte pak na TV přepnout na správný vstup pro zobrazení obrazu ze set-top boxu). Ověřte také, že je propojovací kabel mezi HD Mediaboxem a TV správně zastrčený do obou zařízení.

Restartujte HD Mediabox.

Odpojte ho od elektrické sítě na asi půl minuty a pak ho znovu zapojte. Vyčkejte několik minut na plné načtení boxu a překontrolujte kvalitu vysílání.

Zkontrolujte koaxiální kabel - jeho stav i to, zda je správně dotažený a zapojený.

Koaxiální kabel odpojte z účastnické zásuvky i TV, konce otřete suchým hadříkem a zkontrolujte jeho stav (zda není přelomený atp.). Následně ho znovu zapojte. V případě pochybností doporučujeme vyzkoušet jiný koaxiální kabel. Signál zeslabuje také použitý rozbočovač, zkuste TV napřímo zapojit do účastnické zásuvky. Podívejte se na další informace ke kabelům a rozbočovačům.

Pokud máte k HD Mediaboxu připojený USB flash disk, vyjměte ho.

Příčinou potíží může být použití nepodporovaného USB flash disku.

Pokud se potíže týkají HD kanálů, nastavte přes menu HD Mediaboxu automatické HD rozlišení (při připojení přes HDMI kabel).

Návod na úpravu nastavení najdete na této stránce.

Pokud je obraz neostrý nebo černobílý (při připojení přes SCART kabel), proveďte úpravu barevného vstupu v menu HD Mediaboxu.

Návod na úpravu nastavení najdete na této stránce.

Zkuste provést obnovení továrního nastavení HD Mediaboxu.

Návod na obnovu najdete na této stránce.

Obraz funguje normálně, neslyším ale žádný zvuk

Nejprve ověřte, že se nejedná o nahlášený výpadek. Kdyby šlo o známý výpadek, počkejte na jeho odstranění, následně by mělo vše automaticky znovu fungovat. V ostatních situacích postupujte podle rad níže.

Při odhalování příčin potíží se zvukem je třeba vzít v úvahu, že se zvuk dá ovládat zvlášť na všech přístrojích, které pro sledování TV používáte (HD Mediabox, televizor, domácí kino, zesilovač, AV receiver nebo jiná zařízení). Jestli tedy kromě vaší TV využíváte i jiný přijímač pro reprodukci zvuku, ověřte nejprve podle jeho návodu k obsluze, že je správně zapojený, je na něm zapnutý příslušný vstup nebo není ztišený, případně ho vyřaďte a TV propojte přímo se set-top boxem HDMI nebo SCART kabelem. Následující kroky jsou určeny pro případ, kdy pro reprodukci obrazu i zvuku používáte jen TV a mezi HD Mediaboxem a TV není připojený žádný další přístroj.

Restartujte HD Mediabox.

Odpojte ho od elektrické sítě na asi půl minuty a pak ho znovu zapojte. Vyčkejte několik minut na plné načtení boxu a překontrolujte kvalitu vysílání.

Ověřte, že příčina není v HDMI kabelu (u starších TV u SCART kabelu).

Zkuste kabel vyměnit za jiný, případně vyzkoušejte jiný HDMI vstup na své TV (nezapomeňte pak na TV přepnout na správný vstup pro zobrazení obrazu ze set-top boxu).

Na ovladači k TV zesilte hlasitost, na ovladači k HD Mediaboxu nastavte plnou hlasitost.

Set-top box i TV mají vlastní nastavení hlasitosti, pokud byste tedy ztlumili HD Mediabox, neuslyšíte nic, i když budete mít na TV nastavenou dostatečnou hlasitost.

Pokud zvuk nehraje jen u některých programů a jde zejména o Českou televizi, ověřte, že nemáte zapnutý zvukový popis (AD).

Návod na úpravu nastavení najdete na této stránce.

Ověřte, jaký standard HDMI podporuje vaše televize.

Některé značky televizních přijímačů podporujících standard HDMI 2.0 nebo vyšší nemusejí korektně identifikovat zvukovou stopu z HD Mediaboxu. Zkontrolujte v manuálu televizoru jeho specifikaci HDMI, a pokud zařízení s podporou HDMI 2.0 máte, pokuste se ji v nastavení deaktivovat, případně pro další informace kontaktujte technickou podporu výrobce.

Zkuste provést obnovení továrního nastavení HD Mediaboxu.

Návod na obnovu najdete na této stránce.

Obraz je v nesprávném poměru, vidím černé pruhy na okrajích

Ověřte, že máte správně nastavený poměr stran v nastavení HD Mediaboxu. Postup najdete na této stránce.

Nemám žádný obraz ani zvuk

Nejprve ověřte, že se nejedná o nahlášený výpadek. Kdyby šlo o známý výpadek, počkejte na jeho odstranění, následně by mělo vše automaticky znovu fungovat. V ostatních situacích postupujte podle rad níže.

Příčina potíží bývá zpravidla plošná (jde o výpadek), případně je závada na koaxiálním vedení přímo v domácnosti nebo na trase nebo jde o chybu v HD Mediaboxu či vaší TV. Pro odstranění potíží vyzkoušejte naše rady a tipy.

Zkontrolujte koaxiální kabel - jeho stav i to, zda je správně dotažený a zapojený.

Koaxiální kabel odpojte z účastnické zásuvky i TV, konce otřete suchým hadříkem a zkontrolujte jeho stav (zda není přelomený atp.). Následně ho znovu zapojte. V případě pochybností doporučujeme vyzkoušet jiný koaxiální kabel. Signál zeslabuje také použitý rozbočovač, zkuste TV napřímo zapojit do účastnické zásuvky. Podívejte se na další informace ke kabelům a rozbočovačům.

Ověřte, že příčina není v HDMI kabelu (u starších TV u SCART kabelu).

Zkuste kabel vyměnit za jiný, případně vyzkoušejte jiný HDMI vstup na své TV (nezapomeňte pak na TV přepnout na správný vstup pro zobrazení obrazu ze set-top boxu). Ověřte také, že je propojovací kabel mezi HD Mediaboxem a TV správně zastrčený do obou zařízení.

Restartujte HD Mediabox.

Odpojte ho od elektrické sítě na asi půl minuty a pak ho znovu zapojte. Vyčkejte několik minut na plné načtení boxu a překontrolujte kvalitu vysílání.

Zkuste provést obnovení továrního nastavení HD Mediaboxu.

Návod na obnovu najdete na této stránce.

Nejčastější projevy chyb a jejich příčiny:

  • Na displeji set-top boxu je chybová hláška E106/E201 - set-top box má nedostatečný příjem signálu z koaxiálního kabelu. Postupujte podle kroků výše a zejména ověřte stav koaxiálního kabelu a přímé zapojení do účastnické zásuvky.
  • TV obrazovka je černá, displej set-top boxu ukazuje číslo kanálu - set-top box nemá dostatečný signál pro TV vysílání nebo došlo k jeho ztrátě po jeho spuštění. Postupujte podle kroků výše a zejména ověřte stav a kvalitu koaxiálního kabelu a přímé zapojení do účastnické zásuvky.
  • Na TV obrazovce je hláška "Není signál" - přepněte dálkovým ovladačem ke své TV na správný vstup (HDMI 1, HDMI 2..., u starších TV AV1, AV2 apod.), aby TV vysílal obraz z připojeného HD Mediaboxu. Ověřte také správnost zapojení všech kabelů podle kroků výše, příčinou může být nekvalitní propojovací HDMI (SCART) kabel. Pokud máte TV s podporou 4K (UHD) rozlišení, je třeba v menu televizoru přenastavit mód zobrazení na Full HD (pro HDMI vstup, který používáte pro HD Mediabox).

Mám potíže se zpětným sledováním pořadů

U zařízení HD Mediabox už zpětné zhlédnutí nemůžete využívat. Řešením je přechod na nový set-top box k Vodafone TV.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone