Jak řešit potíže se sledováním TV přes HD Mediabox?

Následující informace vám pomohou řešit různé potíže, které mohou nastat při sledování TV přes HD Mediabox.

Některé programy nefungují

Mám potíže s kvalitou obrazu nebo zvuku

Obraz funguje normálně, neslyším ale žádný zvuk

Obraz je v nesprávném poměru, vidím černé pruhy na okrajích

Nemám žádný obraz ani zvuk

Mám potíže se zpětným sledováním pořadů