Tipy a návody pro ovládání HD Mediaboxu

Podívejte se na návody a tipy, které jsme připravili k set-top boxu HD Mediabox. V případě technických potíží najdete potřebné postupy zde.

Jak provést tovární nastavení HD Mediaboxu?

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte Další nastavení.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK.

Vyberte Horizon Mediabox - Tovární nastavení.

Výběr opět potvrďte tlačítkem OK.

Zadejte PIN kód.

Pokud jste PIN sami neměnili, je z výroby přednastavený na hodnotu 1234. Pokud by vám nefungoval kód 1234, zkuste ještě 0000 (čtyři nuly).

V následujících dvou krocích vyberte vždy řádek ANO a potvrďte jej tlačítkem OK.

V prvním kroku je možné zvolit možnost NE, která zajistí, aby nedošlo například k vymazání vámi nastavených hodnot rodičovské ochrany nebo oblíbených kanálů. Pokud ale resetujete zařízení z důvodu podezření na chybná předchozí uživatelská nastavení, doporučujeme zvolit možnost ANO a dodatečná nastavení (oblíbené kanály, rodičovská ochrana...) provést po dokončení tohoto postupu znovu.

Obnovení továrního nastavení je hotové.

Set-top box se automaticky restartuje a objeví se výchozí obrazovky podobně jako při první instalaci zařízení.

Jak obnovím programovou nabídku?

Když se vám objevuje místo předplaceného kanálu hláška, že tento kanál nemáte předplacený, je možné ho objednat přes Klientské centrum nebo jiné podobné sdělení, ve většině případů pomůže obnovení programové nabídky. Tato situace se může stát, když jste měli set-top box delší dobu vypnutý. Obnovu programové nabídky zařídíte přes samoobsluhu Můj Vodafone. V případě, že pro příjem využíváte CA modul, mohou se v uvedeném případě na TV obrazovce zobrazovat hlášení „No access…“. Postup pro obnovu předplacené programové nabídky můžete využít i pro toto zařízení.

Přepněte program na set-top boxu na pozici, kde je Nova HD nebo Prima HD.

Po celou dobu obnovy programové nabídky ponechte set-top box zapnutý na jednom z těchto programů. Po přepnutí na jeden z těchto programů také můžete zkusit počkat cca 10 až 30 minut, programová nabídka se v některých případech obnoví automaticky bez nutnosti dalších kroků.

Přihlaste se do samoobsluhy Můj Vodafone a zvolte sekci Služby (nastavení služeb k vaší Vodafone TV).

Ke vstupu do samoobsluhy potřebujete číslo Vodafone TV (začíná na 8 nebo 9 a najdete ho například ve Vyúčtování) a heslo.

Vyberte nastavení služeb pro vaši Vodafone TV a v části s vaším zařízením klikněte na Obnovení programové nabídky.

Na následující obrazovce uvidíte pokyny, jak při obnovení programové nabídky postupovat.

Potvrďte možnost Obnovení programové nabídky.

Do 2 hodin, ale obvykle během pár minut, by vám měly nefunkční programy opět naskočit.

Jak můžu upravit nastavení rodičovské kontroly?

S ohledem na ochranu dětí a mladistvých diváků je HD Mediabox z výroby přednastaven na blokování obsahu pro dospělé. Pomocí následujících kroků můžete úroveň věkové hranice upravit podle svého uvážení a přednastavených hodnot. Pořady, které mají v programovém průvodci (EPG) uvedené informace o doporučeném minimálním věku, mohou být s ohledem na vaše nastavení uzamčeny PIN kódem. Ten bude potřeba zadat pokaždé při přepnutí na program s obsahem pro starší diváky.

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte PIN a rodičovský zámek.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK.

Zadejte PIN kód.

Pokud jste PIN sami neměnili, je z výroby přednastavený na hodnotu 1234. Pokud by vám nefungoval kód 1234, zkuste ještě 0000 (čtyři nuly).

Vyberte položku Nastavení věku.

Výběr nezapomeňte potvrdit tlačítkem OK.

Vyberte si věkovou úroveň nebo rodičovský zámek úplně vypněte.

Vyberte si maximální přípustnou věkovou hranici - pokud bude pořad určený starším divákům, bude uzamčen PIN kódem. Volbou VYP funkci rodičovské kontroly zcela vypnete.

Jak upravím seznam uzamčených programů?

V nastavení Mediaboxu můžete omezit některým divákům v domácnosti přístup k vysílanému obsahu pro celé kanály. V menu Mediaboxu můžete vytvořit seznam programů, u kterých bude vyžadováno zadání PIN kódu bez ohledu na věk diváka, jinak se na ně nebudete moct podívat. Pomocí následujícího návodu můžete přidávat nebo odebírat kanály ze seznamu nebo ho v případě nechtěné volby zcela smazat.

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte PIN a rodičovský zámek.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK.

Zadejte PIN kód.

Pokud jste PIN sami neměnili, je z výroby přednastavený na hodnotu 1234. Pokud by vám nefungoval kód 1234, zkuste ještě 0000 (čtyři nuly).

Vyberte položku Uzamčené programy pod PIN kódem a potvrďte OK.

Zobrazí se seznam všech kanálů a seznam uzamčených programů ve dvou sloupcích. Sloupec napravo obsahuje seznam kanálů tak, jak jdou v nabídce po sobě. Nalevo uvidíte seznam všech již vybraných uzamčených kanálů – je-li tento sloupec prázdný, nebyl dosud zvolen žádný program k uzamčení.

Chcete-li přidat programy do seznamu uzamčených, vybírejte je ze seznamu vpravo.

Šipkou doprava přeskočte na seznam všech kanálů v pravém sloupci a šipkou dolů nebo nahoru vyznačte kanál, který si přeje uzamknout. Svoji volbu potvrďte tlačítkem OK. Zvolený kanál se označí symbolem zámku a zařadí se do levého sloupce s uzamčenými kanály. Pokud omylem uzamknete nesprávný program, opakovaným stiskem tlačítka OK u příslušného kanálu označení zrušíte.

Chcete-li odebrat programy ze seznamu uzamčených, vybírejte je ze seznamu vpravo.

V levém sloupci se zobrazuje seznam uzamčených kanálů. Chcete-li zrušit zámek kódem PIN u některých z nich, přeskočte šipkou doprava na dálkovém ovladači a vyhledejte je z pravého sloupce všech kanálů – postupně označte ty, které již nepožadujete zamykat a stiskem tlačítka OK u nich zrušte symbol zámku. Kanály se postupně odeberou ze seznamu uzamčených programů v levém sloupci.

Chcete-li smazat celý seznam uzamčených programů, proveďte to ve sloupci vlevo.

Šipkou nalevo na dálkovém ovladači se přepněte do levého sloupce. Šipkami nahoru nebo dolů označte položku VYMAZAT VŠE a svou volbu potvrďte tlačítkem OK. Všechny uzamčené programy z levého sloupce tímto zmizí a uzamčení bude u všech kanálů zrušeno.

Jak na úpravu poměru stran při připojení přes HDMI?

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte Další nastavení.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK.

Vyberte Nastavení HDMI - Konverze obrazu.

Svůj výběr vždy potvrďte tlačítkem OK.

Vyberte jednu z možností konverze obrazu.

Vybírat můžete mezi režimy plný režim / zoom / pillarbox.

Jak na úpravu poměru stran při připojení přes SCART?

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte Další nastavení.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK.

Vyberte Nastavení SCART - Poměr stran TV.

Svůj výběr vždy potvrďte tlačítkem OK.

Vyberte si z možností 4:3 a 16:9.

Pokud máte starší TV, která svým tvarem připomíná spíše čtverec, vyberte 4:3. Moderní TV se dnes prodávají už pouze ve formátu 16:9, častěji tedy budete vybírat právě ten.

Mediabox se dlouho zapíná, jak změním typ pohotovostního režimu?

Nejčastějším důvodem pomalého startu je nastavený ECO pohotovostní režim, který přibližně po 20 minutách od vypnutí ovladačem set-top box zcela zastaví (displej pak přestane svítit, nezobrazuje se na něm aktuální čas jako u režimu Rychlý start). Pokud se vám zdá, že po zapnutí set-top boxu červeným tlačítkem na dálkovém ovladači čekáte dlouho na jeho načtení, postupujte podle následujících kroků.

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte Vlastnosti.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK. Volba Vlastnosti bývá první možností, proto může stačit pouze potvrdit tlačítkem OK.

Vyberte Pohotovostní režim a zvolte si mezi Rychlým startem a ECO režimem.

Při ECO režimu dochází k úspoře energie, set-top box se ale zapíná výrazně pomaleji. Naopak Rychlý start je běžné nastavení, při kterém set-top box startuje rychle.

Jak nastavím automatické HD rozlišení?

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte Další nastavení.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK.

Vyberte Nastavení HDMI - Preferované HD rozlišení a nastavte automatické rozlišení.

Pokud je možnost AUTOMATICKÝ již symbolem háčku označená, máte nastavenou správnou volbu, a tak můžete tento postup ukončit a vrátit se opakovaným stiskem tlačítka BACK na dálkovém ovladači do živého vysílání.

Jak ověřím stav předplacených kanálů?

Ve výjimečných případech může dojít k potížím se zobrazením obsahu kódovaných programů na set-top boxu (při přepínání se nich objeví černá obrazovka, popřípadě v informační liště dole na obrazovce hláška, že program není objednán). Pokud nezabírá návod na obnovu předplacených kanálů (najdete výše na této stránce), připravili jsme pro vás postup v několika krocích, jak můžete jednoduše ověřit, zda HD Mediabox správně načítá vloženou dekódovací kartu.

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte Další nastavení.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK.

Vyberte položku Předplatné.

Stiskněte OK pro potvrzení.

Ověřte zobrazené hodnoty.

Pokud čtení dekódovací karty probíhá řádně, na následující obrazovce se objeví seznam oprávnění, data a kódy předplatného pro jednotlivé zóny. V případě, že se tato obrazovka ani po opakovaném stisku tlačítka OK dálkového ovladače neukáže, nastal zřejmě problém se čtecím zařízením v HD Mediaboxu. V tom případě nás prosím kontaktujte, abychom situaci mohli řešit.

Jak vypnu zvukový popis (AD)?

Zvukový popis, jinak také audiodeskripce (AD), je pomůcka pro zrakově hendikepované diváky, která vkládá mezi dialogy účinkujících ve vybraných pořadech a specifických momentech další hlasovou stopu upřesňující odehrávající se děj. Kromě programů České televize se postupně s audiodeskripcí přidávají některé další komerční stanice, které jsou řazeny zejména na prvních programových pozicích. Pokud na těchto kanálech zcela vypadne ve výjimečných případech zvuk, ale na jiných programech funguje normálně, HD Mediabox může chybně rozpoznat přidanou hlasovou stopu. V tom případě doporučujeme zvukový popis vypnout podle následujícího postupu.

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte Vlastnosti.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK. Volba Vlastnosti bývá první možností, proto může stačit pouze potvrdit tlačítkem OK.

Vyberte položku Zvukový popis (AD)

Stiskněte OK pro potvrzení.

Pomocí šipek označte položku VYP a potvrďte OK.

Symbol háčku označuje naposledy zvolenou hodnotu. Během stisku šipek na dálkovém ovladači zůstane tímto symbolem stále označena původně zvolená hodnota, dokud nepotvrdíte novou volbu tlačítkem.

Jak upravím barevný výstup pro odstranění neostrého nebo černobílého obrazu?

Následující postup je určený zejména pro případy, kdy máte TV a set-top box propojené SCART kabelem a neostrý nebo černobílý obraz se vyskytuje u všech stanic. Vzhledem k tomu, že k uvedeným nedostatkům běžně dochází v souvislosti se závadou na propojovací kabeláži, doporučujeme též projít obecné rady na této stránce. Už jste vyzkoušeli všechno ostatní, ale nic nezabírá a obraz je stále rozmazaný nebo v jiných barvách? Ověřte správnost nastavení barevného výstupu HD Mediaboxu podle níže uvedených kroků.

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte Další nastavení.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK.

Pomocí šipky nahoru nebo dolů najděte položku Nastavení SCART a dále volbu Barevný výstup.

Výběr vždy potvrďte tlačítkem OK.

Zvolte položku barevného výstupu.

Hodnota RGB + CVBS zajišťuje vyšší kvalitu ostrosti a barevného podání. Pokud symbol háčku máte u jiné položky, šipkou na dálkovém ovladači označte RGB + CVBS a potvrďte svou volbu tlačítkem OK. CVBS barevný výstup se používá jen pro některé přijímače nebo nouzově při připojení kabelem RCA.

HD Mediabox se sám vypíná, jak můžu toto chování upravit?

HD Mediabox je z výroby nastavený tak, že se po určité doby nečinnosti (když nepoužíváte své dálkové ovládání) sám vypne. Přibližně dvě minuty před vypršením této doby se na televizní obrazovce zobrazí vteřinový odpočet, během kterého je nutné libovolným tlačítkem z dálkového ovladače potvrdit, že si vypnutí nepřejete. Nezareagujete-li však včas, set-top box se vypne. Dobu nečinnosti před vypnutím si můžete upravit.

Jděte do nabídky Menu - Nastavení.

Do menu se dostanete stisknutím tlačítka menu na dálkovém ovládání. Pomocí šipek se pak posuňte k nabídce Nastavení.

Vyberte Vlastnosti.

Pro pohyb v nabídce využijte šipky nahoru a dolů a potvrďte tlačítkem OK. Volba Vlastnosti bývá první možností, proto může stačit pouze potvrdit tlačítkem OK.

Pomocí šipky nahoru nebo dolů najděte položku Nastavení vypnutí Mediaboxu.

Výběr potvrďte tlačítkem OK.

Označte volbu VYP.

Automatické vypnutí při nečinnosti tímto zcela zrušíte. Můžete také ponechat volbu Po nečinnosti a v předchozím kroku sjet na nabídku Vypni Mediabox za, kde nastavíte časový limit pro vypnutí.

HD Mediabox nebo televizor se sám zapíná, co s tím?

  • Abychom zabezpečili plynulý chod set-top boxu, každý den přibližně mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní v několika vlnách posíláme na HD Mediaboxy pokyn k restartování a načtení nových informací ze sítě. Kdybychom toto nedělali, některé služby by časem nemusely správně fungovat. Restart je vyvolán jen u těch zařízení, která jsou vypnutá a zároveň připojená do elektrické sítě.
  • Pokud brzy ráno vstáváte nebo zůstáváte dlouho vzhůru, můžete si všimnout, že set-top box sám provede kompletní načtení, jako byste ho odpojili z elektrické zásuvky a znovu připojili zpět. Po dokončení této akce se po několika minutách zase vypne a zobrazí na displeji aktuální čas.
  • Stává-li se, že se HD Mediabox po ranním oživení sám dlouho nevypíná, může to být v souvislosti s nastaveným ECO pohotovostním režimem, v tomto případě doporučujeme nastavení změnit v menu boxu na režim rychlý start. Návod na změnu typu pohotovostního režimu najdete na této stránce v jiné rozbalovací položce.
  • Máte-li záměrně zapnutý úsporný pohotovostní režim ECO, může se ve výjimečně po automaticky vyvolaném nočním restartu sám zapnout televizor, případně k takovému spuštění může velmi vzácně docházet každé ráno. Zvláště některé starší televizní přijímače připojené pomocí kabelu SCART k set-top boxu totiž mohou reagovat na noční sepnutí HD Mediaboxu, který po startu aktivuje video signál do svého SCART výstupu. Zpravidla pak televizor hraje až do jeho ručního vypnutí. Řešením pro tyto případy pak je přepnutí pohotovostního režimu na již zmíněný rychlý start.
  • Pokud by situaci neřešila úprava typu pohotovostního režimu, vyzkoušejte tovární nastavení HD Mediaboxu. Návod najdete na této stránce v jiné rozbalovací položce.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone