Vodafone

Jak změnit název a heslo Wi-Fi hotspotu

Vodafone - R216/Windows 10

Váš router je od začátku nastaven na standardní název a heslo, které používá při vytváření internetového připojení prostřednictvím Vašeho hotspotu. Toto nastavení lze změnit.

1. Zapněte router:

 • Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout.

2. Vytvořte připojení k Wi-Fi-hotspotu:

 • Ve Windows proveďte následující:
 • Klikněte na ikonu Sítě.
 • Označte název svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Připojit.
 • Název a heslo svého Wi-Fi hotspotu najdete na vnitřní straně zadního krytu.
 • Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu a klikněte na Další.
 • Vytvoří se připojení k Vašemu Wi-Fi hotspotu.

3. Vytvořte připojení k webovému rozhraní routeru:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
 • Otevřete prohlížeč.
 • Do adresního řádku zadejte http://vodafonemobile.wifi a stiskněte Enter.
 • Pokud budete požádáni o zadání PIN kódu:
 • Označte pole pod „Zadejte stávající kód PIN“ a zadejte PIN kód.
 • Klikněte na Odeslat.
 • Označte pole vedle „Heslo“ a zadejte admin
 • Klikněte na Přihlásit.

4. V menu najděte „Zabezpečení“:

 • Klikněte na Wi-Fi.
 • Klikněte na Zabezpečení.

5. Zadejte název Wi-Fi hotspotu:

 • Označte pole pod „SSID“ a zadejte požadovaný název svého Wi-Fi hotspotu.

6. Zadejte heslo svého Wi-Fi hotspotu:

 • Označte pole pod „Klíč“ a zadejte požadované heslo svého Wi-Fi hotspotu.

7. Uložte nastavení:

Nyní můžete nové heslo použít k vytvoření bezdrátového připojení k internetu.
 • Klikněte na Uložit.