Jak mohu převést služby na jiného majitele?

Nejrychlejší je to přes samoobsluhu Můj Vodafone:

Přihlaste se do samoobsluhy Můj Vodafone.

Přejděte do části Účet - Formuláře.

Vyberte formulář Dohoda o postoupení smlouvy.

Některé údaje jsme vám už vyplnili dopředu, doplňte prosím ty zbývající.

Formulář vytiskněte a podepište (původní i nový zákazník).

Podepsaný formulář naskenujte a nahrajte v části Chci nahrát podepsaný dokument a tlačítkem Odeslat odešlete žádost ke zpracování.

Další možnosti, jak nám podepsaný formulář můžete předat:

  • E-mailem - podepsaný formulář naskenujte a pošlete na adresu pece@vodafone.cz (nefiremní zákazníci) nebo firemnipece@vodafone.cz (firemní zákazníci). Doporučujeme využít formát PDF, JPG, PNG nebo GIF o maximální velikosti 5 MB.
  • Osobně - formulář můžete předat ke zpracování v prodejně Vodafonu.
  • Poštou - podepsaný formulář pošlete na adresu Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5.

Dokumenty ke stažení:

  • Dohoda o postoupení smlouvy - prázdný PDF formulář k vyplnění pro nefiremní zákazníky / pro firemní zákazníky. Verzi pro firemní zákazníky využijte, pokud je alespoň jeden ze zákazníků (původní nebo nový) firemní = smlouva je nebo bude vedena na IČO.
  • Potvrzení smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek a služeb elektronických komunikací - ke stažení zde. Slouží pro převod čísla z již zaniklé/zrušené společnosti (formulář elektronicky vyplňuje a vlastnoručně podepisuje pouze nový majitel telefonního čísla).
  • Dohoda o postoupení Rámcové smlouvy - ke stažení zde. Rámcovou smlouvu jde převést pouze na firemního zákazníka s IČO, není možné ji převést na nepodnikající osobu. Současně ji nelze převést z právnické osoby na podnikající fyzickou osobu. Vyplněný formulář pošlete e-mailem, poštou, případně ho odevzdejte v naší prodejně.

Za každý zpracovaný formulář účtujeme novému majiteli částku 100 Kč vč. DPH.

Pokud jste firemní zákazník s písemnou Rámcovou smlouvou, nezapomeňte, že po převodu některých čísel na nového majitele musíte stále plnit Minimální měsíční závazek, ke kterému jste se ve vaší smlouvě zavázali.

Převod služeb na cizince

Kdy proběhne změna majitele?

Zůstanou po převodu aktivní stejné služby?

Kdy mi po převodu služeb vrátíte Volací jistinu?

Jak jako původní majitel čísla nebo služeb získám poslední Vyúčtování a jak ho můžu zaplatit?