Jak můžu přístup do samoobsluhy poskytnout někomu dalšímu?

Pokud chcete dát přístup do samoobsluhy také někomu jinému, můžete mu dát náhled na jednotlivé služby (uživatelský přístup) nebo rovnou na všechny služby z jednoho společného Vyúčtování (přístup plátce). Ten, komu přístup udělíte, pak bude používat svůj vlastní e-mail a heslo a uvidí množství informací podle toho, jaký přístup mu udělíte.

Jak poskytnu přístup do samoobsluhy někomu jinému?

Přihlaste se do samoobsluhy Můj Vodafone.

K přihlášení využijte svůj e-mail a heslo.

Klikněte na nabídku Účet (červené tlačítko se siluetou postavy a vaším jménem) a vyberte položku Správa přístupů.

Na této stránce uvidíte všechny zákaznické účty, ke kterým máte pod svým e-mailem přístup a také naopak jiné e-mailové účty, kterým jste přístup udělili.

V sekci Udělené přístupy vyberte tlačítko Udělit přístup.

Můžete si tu také zobrazit podrobnou nápovědu.

Vyberte, jestli udělíte přístup pro plátce nebo uživatele a v roletce pak specifikujte konkrétního plátce nebo konkrétní službu v případě uživatelského přístupu. Zadejte e-mail toho, komu chcete přístup udělit a potvrďte.

Přístup pro plátce můžete udělit až 5 různým lidem (e-mailům), přístup pro uživatele můžete udělit pro každou službu jen jeden.

Ten, komu přístup udělujete, dostane e-mail s pokyny, jak má dále postupovat.

Platnost e-mailu je omezená, proto nezapomeňte dotyčného informovat, aby nastavení co nejdříve dokončil.

Ten, komu přístup udělujete, si při přijmutí přístupu vybírá, zda už přihlašování e-mailem u Vodafonu používá, nebo zda si založí nový profil.

Pokud například dáváte přístup svému kamarádovi, který už přihlašování do Můj Vodafone přes e-mail využívá pro své telefonní číslo, jednoduše vybere, že už Můj Vodafone profil používá, přihlásí se svým e-mailem a heslem a po přihlášení potvrdí přijetí přístupu. Po přihlášení pak najde možnost přepínání mezi službami z jiných zákaznických účtů v nabídce Účet (tlačítko se siluetou postavy). Pokud by váš kamarád zatím žádné přihlašování e-mailem nepoužíval, podle pokynů si ho nově vytvoří.

Jak můžu přístup do mé samoobsluhy pro někoho jiného odebrat?

Přihlaste se do samoobsluhy Můj Vodafone.

K přihlášení využijte svůj e-mail a heslo.

Klikněte na nabídku Účet (červené tlačítko se siluetou postavy a vaším jménem) a vyberte položku Správa přístupů.

Na této stránce uvidíte všechny zákaznické účty, ke kterým máte pod svým e-mailem přístup a také naopak jiné e-mailové účty, kterým jste přístup udělili.

V sekci Udělené přístupy vyberte přístup (e-mail), který chcete odebrat a přes tlačítko Odebrat změnu potvrďte.

Změnu ještě jednou potvrďte ve shrnutí a pak se už e-mail, který jste odebrali, nebude moct přihlásit a zobrazit si vaše služby.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone