Co je Volací jistina a kdy mi ji vrátíte?

  • Je to finanční částka, kterou jste uhradili při uzavření smlouvy jako jistinu.
  • Její výši uvádíme v Ceníku služeb a může se lišit s ohledem na vybrané služby nebo pořízená zařízení se slevou.

Kdy mi Volací jistinu vrátíte a jakým způsobem?

Zaplacenou jistinu vám vrátíme poté, co včas (do data splatnosti) zaplatíte 3 po sobě jdoucí Vyúčtování (služby budete mít aktivní 90 dnů a více):

  1. do Vyúčtování (vznikne vám přeplatek, který použijeme na zaplacení dalších Vyúčtování)
  2. na bankovní účet
  3. poštovní poukázkou

Kde si nastavím způsob vrácení Volací jistiny a přeplatků obecně?

  1. V samoobsluze muj.vodafone.cz v sekci Služby - Nastavení Vyúčtování a limitů.
  2. Osobně v prodejně Vodafonu.
  3. Telefonicky na Lince péče o zákazníky na *77.

Preferovaný způsob vrácení se týká jak vrácení Volací jistiny, tak i případných jiných přeplatků, pokud vám vzniknou a požádáte nás o jejich vrácení. Když nám nedáte vědět něco jiného, automaticky používáme vzniklý přeplatek na platbu dalších vystavených Vyúčtování.