Jaký je rozdíl mezi Volací jistinou a Volací jistinou z rámcové smlouvy?

Volací jistina je částka, kterou jste uhradili Vodafonu při pořízení služeb a vztahuje se ke konkrétnímu telefonnímu číslu.

Volací jistina z rámcové smlouvy:

  • Je částka, kterou jste hradili při uzavření rámcové smlouvy.
  • Její výši a lhůtu pro vrácení uvádíme v rámcové smlouvě.
  • Vztahuje se k danému Plátci, nikoliv k jednotlivým telefonním číslům.

Způsob vrácení volací jistiny z rámcové smlouvy:

  • do Vyúčtování,
  • na bankovní účet,
  • poštovní poukázkou.

Vrácení Volací jistiny při převodu rámcové smlouvy na jiného majitele:

  • Volací jistinu z rámcové smlouvy vracíme při převodu původnímu majiteli.
  • Volací jistinu, kterou jste složili k jednotlivým číslům, převádíme na nového majitele.