Jak se dovolám operátorovi?

Volat nám můžete 24 hodin denně a 7 dní v týdnu po celý rok.

V České republice

  • Z telefonu v síti Vodafone můžete volat *77.
  • Z telefonu z ostatních sítí 800 77 00 77.
  • Pokud máte u Vodafonu pouze Pevný internet nebo Vodafone TV, volejte na 800 77 00 77 a zadejte číslo plátce.
  • Pokud ještě služby od Vodafonu nemáte, můžete si je objednat na čísle 800 77 77 77.

Všechny tyto hovory jsou zdarma.

Pokud nabídku spojení s operátorem neuslyšíte v hlavním menu Hlasové samoobsluhy, je nutné zvolit některou z možností, které se váš dotaz týká. V následující sekci už možnost spojení na operátora budete mít.

Ze zahraničí

  • Se k nám dovoláte přes číslo +420 776 977 100.
  • Za tyto hovory zaplatíte jako za odchozí hovor ze zahraničí do ČR podle vašeho roamingového tarifu. Ze zemí EU a Norska, Lichtenštejnska, Velké Británie a Islandu voláte podle vaší domácí sazby za volání do cizí sítě a můžete na hovor využít domácí volné minuty platné do všech sítí.
  • Pokud chcete zjistit roamingové ceny, aktuální útratu nebo se potřebujete neodkladně spojit s naším operátorem, můžete odkudkoliv v zahraničí zdarma volat na speciální číslo +420 776 970 219. Hovor je zdarma při volání ze SIM karty českého Vodafonu.
  • Kdybyste ze zahraničí volali na číslo *77, budeme hovor účtovat stejně, jako byste volali na +420 776 977 100. Volání na zkrácené číslo *77 nemusí být v každé zemi funkční, proto doporučujeme volat přímé číslo určené pro volání ze zahraničí.