Vodafone

Jak vložit SIM kartu

Vodafone - Tab Speed 6 (Android 5.1)

Před prvním použitím tabletu do něj musíte vložit SIM kartu.

1. Otevřete kryt pouzdra SIM karty:

  • Otočte tablet zadní stranou k sobě.
  • Otevřete kryt.

2. Vložte SIM kartu:

  • Otočte SIM kartu do polohy zobrazené na krytu pouzdra SIM karty.
  • Vložte SIM kartu do pouzdra SIM karty.

3. Zavřete kryt pouzdra SIM karty

  • Kryt znovu zavřete.