Vodafone

Jak nastavit tablet na SMS

Vodafone - Tab Speed 6 (Android 5.1)

SMS je krátká textová zpráva, kterou lze poslat na jiné tablety a mobilní telefony. SMS můžete ze svého tabletu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si tablet sami nastavit na SMS.

1. V menu najděte „Nastavení“:

  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte SMS a MMS.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Nastavení.

2. Uložte číslo střediska zpráv:

  • Stiskněte Nastavit číslo střediska zpráv SMS.
  • Zadejte +420 608 005 681 a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.