Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Vodafone - Tab Speed 6 (Android 5.1)

PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím, např. v případě krádeže tabletu. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí tabletu.

1. V menu najděte „Nastavení zámku SIM karty“:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Zabezpečení.
  • Stiskněte Nastavení zámku SIM karty.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?.
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Stisknutím Zamykat SIM kartu tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.