Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku

Vodafone - Tab Speed 6 (Android 5.1)

Kód zámku zabraňuje v přístupu k obsahu Vašeho tabletu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí a probuzení tabletu.

1. V menu najděte „Zámek obrazovky“:

 • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Zabezpečení.
 • Stiskněte Zámek obrazovky.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Můžete vytvořit několik různých typů kódu zámku. Následující body ukazují dva příklady:
 • Zamknout displej gestem: pokračujte bodem 2a.
 • Zamknout displej číselným PIN kódem: pokračujte bodem 2b.

2a - Zamknout displej gestem:

 • Stiskněte Gesto.
 • Stiskněte bod a táhnutím jej spojte nejméně s třemi dalšími body.
 • Stiskněte POKRAČOVAT.
 • Zopakujte zvolený kód zámku pro potvrzení.
 • Stiskněte POTVRDIT.
 • Vyberte požadované nastavení.
 • Stiskněte HOTOVO.

2b - Zamknout displej číselným PIN kódem:

 • Stiskněte PIN.
 • Zadejte požadovaný kód zámku a stiskněte POKRAČOVAT.
 • Zopakujte kód zámku a stiskněte OK.
 • Vyberte požadované nastavení.
 • Stiskněte HOTOVO.

3. Deaktivujte zamykání displeje:

 • Stiskněte Žádný.
 • Stiskněte OK.

4. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.