Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Vodafone - Smart Ultra 7 (Android 6.0)

Internetové spojení je telefonem využíváno k řadě funkcí, například při používání internetového prohlížeče, pro příjem e-mailů a stahování aplikací. K internetu se můžete běžně připojit hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na internet.

1. V menu najděte „Názvy přístupových bodů (APN)“:

 • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Další.
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Názvy přístupových bodů (APN).

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte ikonu Přidat nový přístupový bod.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte Název.
 • Zadejte Vodafone Internet a stiskněte OK.

4. Zadejte název APN:

 • Stiskněte Název přístupového bodu.
 • Zadejte internet a stiskněte OK.

5. Zvolte typ APN:

 • Stiskněte Typ přístupového bodu.
 • Stiskněte a podržte default, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
 • Stiskněte OK.

6. Zadejte kód země:

 • Stiskněte MCC.
 • Zadejte 230 a stiskněte OK.

7. Zadejte kód sítě:

 • Stiskněte MNC.
 • Zadejte 03 a stiskněte OK.

8. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte Typ ověření.
 • Stiskněte PAP.

9. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Uložit.
 • Stisknutím pole vedle názvu přístupového bodu pole vyplňte.

10. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.