Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat mobilní data

Vodafone - Smart Ultra 7 (Android 6.0)

Svou spotřebu dat můžete omezit deaktivací mobilních dat, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete používat, i když jsou mobilní data deaktivována.

1. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data:

  • Přejeďte dvěma prsty po displeji od horní hrany telefonu směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Využití dat.
  • Stiskněte MOBILNÍ.
  • Stisknutím Mobilní data tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud funkci deaktivujete:
  • Stiskněte OK.

2. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.