Vodafone

Jak nastavit SMS v zařízení

Vodafone - Smart Tab 7 (Android 3.2)

Pokud jste koupili zařízení přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého zařízení běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete zařízení nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „Nastavení“:

 • Stiskněte Aplikace.
 • Stiskněte SMS.
 • Stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte Nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena.
 • Stisknutím Potvrzení o doručení pod Nastavení textových zpráv (SMS) tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Zvolte dobu platnosti:

 • Stiskněte Doba platnosti SMS.
 • Stiskněte Maximum.

4. Uložte číslo střediska zpráv:

 • Stiskněte Servisní centrum.
 • Zadejte +420 608 005 681 a stiskněte OK.

5. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.