Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi zařízením a SIM kartou

Vodafone - Smart Tab 7 (Android 3.2)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí zařízení. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo zařízení. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. Pro zálohu a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Importovat/Exportovat“:

  • Stiskněte Aplikace.
  • Stiskněte Kontakty.
  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte Importovat/Exportovat.

2. Kopírujte kontakty mezi zařízením a SIM kartou:

Kontakty z paměti zařízení na SIM kartu nelze kopírovat.
  • Stiskněte Importovat z karty SIM.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.