Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Vodafone - Smart Mini (Android 4.1)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: Pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „Názvy přístupových bodů“:

 • Stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Další....
 • Stiskněte Mobilní sítě.
 • Stiskněte Názvy přístupových bodů.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Nový APN.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte Jméno.
 • Zadejte Vodafone Internet a stiskněte OK.

4. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Stiskněte Název příst. bodu (APN).
 • Zadejte internet a stiskněte OK.

5. Zvolte typ APN:

 • Stiskněte Typ APN.
 • Stiskněte default.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.
 • Stiskněte OK.

6. Zadejte kód země:

 • Stiskněte MCC.
 • Zadejte 230 a stiskněte OK.

7. Zadejte kód sítě:

 • Stiskněte MNC.
 • Zadejte 03 a stiskněte OK.

8. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte Typ ověření.
 • Stiskněte PAP.

9. Zvolte datový nosič:

 • Stiskněte Nositel.
 • Stiskněte Nespecifikováno.

10. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Uložit.
 • Aktivujte zaškrtnutím pole vedle Vodafone Internet.

11. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.